Koronatilanteeseen varautuminen Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella

Takaisin

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on varautunut monin tavoin koronavirukseen. Pelastus- ja ensihoitotehtävät suoritetaan jatkossakin normaalisti, valmius on toistaiseksi hyvä. Kiireelliset henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet sekä muut hälytystehtävät asetetaan etusijalle.

Ennaltaehkäiseviä toimia

Pelastuslaitoksen hallinto, riskienhallinta ja muu asiantuntijatyötä tekevä henkilöstö on siirtynyt etätöihin. Koulutustoiminta ja paloasemavierailut on keskeytetty, ja niitä aikataulutetaan myöhemmin tehtäväksi. Sosiaalisessa mediassa tehtävää koronatiedotusta ja turvallisuusviestintää on aktivoitu.

Tarkastuskäyntejä siirretään myöhempään ajankohtaan, poikkeuksena rakennushankkeisiin liittyvät erityiset palotarkastukset ja riskiasuntotarkastukset, joita tehdään tarvittaessa edelleen. Valvonnassa on keskitytty asiakirjojen avulla tehtävään valvontaan sekä asiantuntijatehtäviin.

Pelastusasemille ei oteta tilanteen vuoksi vieraita vastaan, ja vain välttämättömimmät tapaamiset hoidetaan. Henkilökuntaa on ohjeistettu välttämään tarpeetonta pelastusasemien, vuorojen ja eri ammattiryhmien välistä kontaktia, ja tiloja on jaettu uudelleen mahdollisuuksien mukaan. Kokouksia pidetään etäyhteyksillä. Asiakaspalvelupisteet on asemilla suljettu, mutta ohjausta ja neuvontaa saa normaaliin tapaan puhelimitse, sähköpostitse tai chat-palvelussa verkkosivuilla.

Ulkomailta palanneet työntekijämme ovat varotoimena poissa työpaikalta 14 vuorokauden ajan. Lisäksi olemme tehostaneet jo aiemmin tiukkoja hygieniasäädöksiä ja kaluston desinfiointia. Suunnitelmissa on varauduttu tilanteeseen, jolloin osa henkilöstöstä on sairaana. Varautuminen on kiinteä osa pelastuslaitosten toimintaa, ja suunnitelmia sovelletaan nyt koronapandemiaan.

Pyrimme omalla toiminnallamme ehkäisemään koronaviruksen leviämistä ja suojaamaan työntekijöitämme tartunnalta. Noudatamme THL:n ja valtioneuvoston suosituksia ja varautumisohjeita.

Hälytystehtävissä muutoksia, painopistettä siirretään tarvittaessa

Valtakunnallisesti on ollut nähtävissä, että pelastustoimen tehtävät ovat tulevina viikkoina vähentymässä ja ensihoidon tehtävät lisääntymässä. Ruohikkopalovaaralla saattaa olla vaikutusta ennusteeseen. Ruohikkopalovaarasta ja avotulen sytytyskiellosta on hyvä kertoa myös kuntien viestintäkanavissa, jotta hälytyksiltä vältyttäisiin.

Toimimme muuttuvassa tilanteessa ennalta suunnitellulla tavalla valmiustoimintansa painopistettä siirtämällä tarpeen mukaan. Henkilöstöllämme on monipuolisen koulutuksen vuoksi valmius toimia erityyppisissä tehtävissä. Palomiehet toimivat normaalioloissakin ensihoito- ja ensivastetyössä. Lomia tai ylimääräisiä vapaita ei poikkeustilanteessa myönnetä henkilöstöresurssien takaamiseksi.

Ensivasteyksiköiden hälytykset poikkeusolojen aikana

Vastuuviranomainen Phhyky on tiukentanut ensivasteyksiköiden hälytyskriteerejä COVID-19 -infektion takia. Ensivastepalvelua tuottavat vakituiset pelastusasemat sekä osa sopimuspalokunnista. Ensivasteyksiköt hälytetään jatkossakin tehtäville, joissa potilaalla on vakava peruselintoimintojen häiriö tai korkeaenerginen vamma. Matalamman riskin tehtäville ensivasteyksiköitä ei poikkeusolojen aikana hälytetä.

Tilannekuvan seuranta

Tilanne- ja johtokeskus päivittää tilannekuvaa jatkuvasti ja tukee sekä pelastuslaitoksen että tarvittaessa yhteistoimintaviranomaisten ja kuntien toimintaa poikkeusoloissa. Seuraamme päivittäin pelastustoimen valtakunnallista tilannetta yhdessä sisäministeriön kanssa. Pelastuslaitoksella, Hämeen poliisilla ja Phhyky:llä on lisäksi päivittäinen yhteispalaveri tilanteesta.

Alueemme sopimuspalokunnat toimivat niin ikään annettujen ohjeiden mukaisesti ja ylläpitävät Päijät-Hämeen pelastusvalmiutta. Paloasemaverkosto on hyvin kriisinkestävä. Pidämme tiivistä yhteyttä sopimuspalokuntiin, ja myös heidän vahvuutensa on hyvä.

Jos kunnissa on mahdollisuuksia tukea sopimuspalokuntakenttää esimerkiksi asemien siivousta tehostamalla, se olisi tässä tilanteessa hienoa.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos tukee toiminnallaan ja omalla ensihoidollaan hyvinvointikuntayhtymää. Samalla takaamme, että kuntalaisten arki jatkuu turvallisesti ja selviämme yhdessä haastavasta tilanteesta toisiamme tukien.

8-luokkalaisten Nouhätä-kilpailut on peruttu, pelastustaitomateriaalit vapaasti opettajien käytössä

Suomen Pelastusalan keskusjärjestö Spek on perunut keväälle suunnitellut, kahdeksasluokkalaisten NouHätä-pelastustaitokilpailut koronatilanteen vuoksi. Päijät-Hämeestä mukana oli 18 koulua.

NouHätä!-kampanjan toiminta jatkuu keväällä normaalisti verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Verkkosisällöt ovat kaikkien vapaasti käytettävissä, ja niitä on mahdollista

hyödyntää esimerkiksi kotiopiskelussa: nouhata.fi

 

 

Lisätietoja:

Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen: 0440 773 100, jari.hyvarinen@phpela.fi

Pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio: 0440 773 200, veli-pekka.niemikallio@phpela.fi

Ensihoidon palvelupäällikkö Jenni Eskola, 0440 773 221, jenni.eskola@phpela.fi

Riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen, 0440 773 208, marjo.oksanen@phpela.fi

 

Pelastuslaitoksen yhteystiedot

Asiakaspalvelu arkisin klo 9-15: 03 8773112

Päivystävä palotarkastaja arkisin klo 9-11 ja 12-15: 0440 773 222

Päivystävä palomestari, Lahti: 0440 773 210

Päivystävä palomestari, Heinola: 0440 773 128

Hätänumero 112

https://www.phpela.fi/yhteydenotto/puhelinluettelo/

www.phpela.fi

 

 

 

 

www.phpela.fi

Facebook.com/paijathameenpelastuslaitos

Twitter.com/phpelastus

Instagram.com/phpelastuslaitos

Julkaistu: 26.03.2020 11.01