Koronatilanteesta palautuminen ja varautuminen vallitsevan monihäiriötilanteen jatkumiseen

Tältä sivulta löydät voimassa olevat suositukset ja rajoitukset Hollolan kunnan palveluissa.

Tänä lukuvuonna 2022-2023 kasvatus ja koulutus järjestetään normaaliolojen lainsäädännön mukaisesti Opetushallitus (OPH) on päivittänyt tukimateriaalit. Koronaohjeistuksissa painopisteenä on palautuminen ja myös Ukraina-ohjeistusten kokonaisuus on ajan tasalla. Lisäksi OPH:n tukimateriaali auttaa varautumaan vallitsevan monihäiriötilanteen jatkumiseen.

Lukuvuonna 2022–2023 varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus ja toisen asteen koulutus järjestetään normaaliolojen lainsäädännön mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että koronatilanteen vuoksi säädetyt väliaikaiset lakimuutokset eivät ole enää voimassa.

Opetushallituksen sivuilta löytyvät ohjeistukset koronatilanteesta palautumiseen, mutta myös tietoa varautumisesta siihen, että tilanne jatkuu. Kaikki tukimateriaalit löytyvät tutusta osoitteesta oph.fi/korona.

Koronatilanteesta palautuminen ja sen jatkumiseen varautuminen

Ukrainasta paenneiden tukeminen kasvatuksessa ja koulutuksessa jatkuu

Ukrainalaisten tukeminen varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa jatkuu myös alkavana lukuvuonna. Tähän liittyvät tukimateriaalit löytyvät osoitteesta oph.fi/ukraina.
OPH seuraa ukrainalaisten tilannetta myös kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille tehdyillä kyselyillä, joista saadaan tietoa myös varhaiskasvatus- tai koulutuspaikkaa odottavista sekä kunnan valmiuksista ottaa Ukrainasta saapuvia opetustoimen piiriin. Seuraava kysely toteutetaan alkusyksystä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Monihäiriötilanteen jatkumiseen voi varautua osana normaalia varautumista

OPH suosittelee kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjiä varautumaan monihäiriötilanteen jatkumiseen. Sen voi tehdä osana normaalia varautumista. Koronatilanteen jatkumisen sekä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutusten lisäksi on syytä huomioida mahdolliset hybridi- ja kyberturvallisuusuhat sekä informaatiovaikuttaminen.


OPH on julkaissut ohjeistukset myös hybridi- ja kyberturvallisuusuhkiin sekä informaatiovaikuttamiseen varautumisesta. Lisäksi OPH:n sekä korona- että Ukraina-sivuilta löytyy kriisinkestävyyteen liittyvää tukimateriaalia.


Kohti uutta lukuvuotta webinaarimme tallenne ja esitykset
Varautuminen hybridi- ja kyberturvallisuusuhkiin sekä informaatiovaikuttamiseen
Tavallinen, turvallinen arki antaa hyvän pohjan kriisinkestävyydelle


Päivitetty 9.8.2022