Koronavirustutkimukset ja hoito asiakkaalle maksutonta

Takaisin

Koronaviruksen vuoksi annettavat tutkimukset, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet ovat maksuttomia hoitoon hakeutuneelle kuntalaiselle.

Tutkimuksen, hoidon ja lääkkeiden lisäksi myös sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eristäminen on maksutonta. Käynti on maksuton siinäkin tapauksessa, että COVID 19 -testiin ohjatun potilaan testitulos osoittautuu negatiiviseksi. Näissä tapauksissa hoidon maksaa asiakkaan kotikunta.

Yhtymä on ohjeistanut sisäisesti, että koronavirukseen liittyvästä käynnistä ei laskuteta asiakasta, vaan kunnalle lähtee kuntalasku.

Maksuttomuus perustuu tartuntatautilakiin. Yleisvaarallisten tartuntatautien varalta on tartuntatautilaissa (583/86) määrätty maksuttomaksi tutkimukset, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet.  

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tarjoaa erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluja Päijät-Hämeessä. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.phhyky.fi  

Julkaistu: 01.04.2020 16.52