Koronayhteistyöryhmä suosittaa nuorten siirtymistä osittain lähiopetukseen

Takaisin

Alueellinen koronayhteistyöryhmä suosittaa yhtymän alueen yläkoulujen opetuksen siirtymistä lähiopetukseen maanantaista 12.4. alkaen. Lahden kaupungin osalta yhteistyöryhmä suosittaa lähi- ja etäopetusta yhdistelevän hybridimallin käyttöä lähiopetukseen siirryttäessä. Toisen asteen oppilaitosten osalta suositetaan siirtymistä hybridimallin mukaiseen opetukseen samoin ensi maanantaista alkaen.  

Vaikka viime viikon tapausten määrissä ei ole merkittävää laskua, on epidemiatilanne kokonaisuudessaan viimeisten kahden viikon aikana parantunut. Nuorten kannalta lähiopetus on ensiarvoisen tärkeää, joten rajoitusten lievennykset ovat perusteltuja. Oppilaitosten on huolehdittava, että oleskelu niiden tiloissa järjestetään mahdollisimman väljästi. Maskisuositus on edelleen voimassa. 

Tartuntatautilain 58 g pykälän mukaiset rajoitukset ovat edelleen voimassa 14.4. saakka. Näiden rajoitusten pohjalta alueellamme on suljettu korkean tartuntatautiriskin tiloja lukuun ottamatta lääkinnällistä kuntoutusta ja vuonna 2008 syntyneiden tai sitä nuorempien ryhmäharrastustoimintaa. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi joukkueurheiluun käytettävät tilat, kuntosalit, uimahallit, sisäleikkipuistot sekä kauppakeskusten yleiset oleskelutilat. Rajoitus ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Koronayhteistyöryhmä totesi, että laissa todetut edellytykset pykälän käyttöönotolle täyttyvät alueella edelleen. Mikäli epidemiatilanne ei oleellisesti parane alueellamme, voidaan rajoituksia jatkaa vielä 14.4. jälkeenkin.  

Koronayhteistyöryhmä arvioi alueemme koronatilannetta sekä suositusten ja rajoitusten tarvetta seuraavan kerran maanantaina 12.4.  

Lisätietoja: 
johtajaylilääkäri, toimialajohtaja Tuomo Nieminen, p. 050 910 5150 

Päijät-Sote kokoaa hyvinvointiyhtymän järjestämät erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut yhden nimen alle. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.paijat-sote.fi

Julkaistu: 07.04.2021 08.13