Koskisen Betoni Oy:n ympäristölupahakemus

Kategoria:
Takaisin

ASIA: Ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:n mukainen hakemus ympäristöluvan muuttamiseksi.

HAKIJA: Koskisen Betoni Oy, Häkylätie 5, 16500 Lammi

LAITOS JA SEN SIJAINTI: Koskisen Betoni Oy:n betoniasema Hollolan kunnan Hämeenkosken pitäjässä, Kosken kirkonkylän kylässä Ojastenmäentiellä, kiinteistöllä 283-410-2-49.

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Ympäristöluvan muutosta haetaan tehtaan omasta tuotannosta muodostuvan ylijäämäbetonin hyötykäytön mahdollistamiseksi. Ylijäämäbetonia on tarkoitus hyödyntää vuosittain noin 200 tonnia. Hyötykäytettävää ylijäämäbetonia varastoidaan kolmen vuoden ajan, jonka jälkeen betoni murskataan pulveroimalla. Murskattu betoni luovutetaan kohteisiin, joilla on viranomaisen lupa sen vastaanottamiseen. Itse betoniaseman toimintaan ei tule muutoksia.

Hakemus sisältää kuvauksen toiminnasta, sen aiheuttamista mahdollisista ympäristövaikutuksista sekä näiden vähentämistä koskevista toimenpiteistä.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kuulutusaikana Hollolan kunnan Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15).

KUULUTUSAIKA: Tämä kuulutus pidetään Hollolan kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 9.8.2017–8.9.2017

MUISTUTUKSEN TEKOON OIKEUTETUT: Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

MENETTELY: Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena. Ne osoitetaan Hollolan valvontajaostolle ja toimitetaan viimeistään 8.9.2017 osoitteella: Hollolan valvontajaosto PL 66 (Virastotie 3) 15871 Hollola tai sähköpostilla kirjaamo@hollola.fi.

LISÄTIETOJA: ympäristönsuojelutarkastaja Lotta Kölli, p. 044 780 1439

 

Hollolassa 7.8.2017

VALVONTAJAOSTO