Kotiäänestys

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Tästä on ilmoi­tettava keskusvaa­li­lautakunnalle seuraavasti:

viimeistään 1.6.2021 ennen klo 16.00 puhelimitse

- puhelimitse 044 780 1427 tai 044 780 1364, tai

- kirjallisesti osoitteella Hollolan keskusvaalilautakunta, PL 66, 15871 Hollola tai

- palauttamalla lomake kirjaamo(a)hollola.fi sähköpostiosoitteeseen vain turvapostina.

Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Lomak­keita saa asiointipiste Piipahluksesta sekä www.vaalit.fi.