Koulukuljetus

Kunta järjestää esi- ja peruskoulun oppilaille maksuttoman kuljetuksen tai avustaa oppilaan kuljettamista tai saattamista seuraavissa tapauksissa, kun oppilas käy kunnan osoittamaa koulua:

• oppilas on esi.-2. luokalla ja hänen koulumatkansa on yli 3 km pitkä
• oppilas on 3.-9. luokalla ja hänen koulumatkansa on yli 5 km pitkä
• koulumatka muodostuu ilman kuljetusta oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.
Koulumatkan vaikeutta tai vaarallisuutta arvioidaan koululiitu-ohjelman ja rasittavuutta asiantuntijalausunnon (lääkärinlausunto) pohjalta.


Jos oppilas käy muuta kuin kunnan osoittamaa koulua, ei koulumatkakustannuksia myönnetä kuin erityisestä syystä, joka voi olla terveydentilaan liittyvä tai muu harkinnanvarainen syy. Vieraan kunnan kouluissa käymistä ei tueta matkakustannusten osalta. Vesikansan oppilaille yläkoulupaikan osoittaa Lahden kaupunki. (Sivistyslautakunnan 31.5.2017 hyväksymät ohjeet koulukuljetuksista)

Lisätietoja antavat koulujen rehtorit. Yhteystiedot


Kohderyhmä

Lapset ja lapsiperheet

Asiointitavat

Sähköinen asiointi