Koulukuraattori

Opiskeluhuollon kuraattori antaa opiskelun ja koulunkäynnin ohjausta toisen asteen oppilaitoksissa. Palveluja on tarjolla jokaisessa oppilaitoksessa.

Toisen asteen oppilaitoksista opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta saa opiskeluhuollon kuraattorilta. Hän tarjoaa tukea esimerkiksi perhetilanteeseen, vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Kuraattorin palveluja on tarjolla jokaisessa oppilaitoksessa. Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija tai huoltaja on tapaamista pyytänyt. Kiireellisissä tilanteissa mahdollisuus on järjestettävä jo samana tai seuraavana työpäivänä. Opiskeluhuollon kuraattori osallistuu koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Hän ohjaa opiskelijan tarvittaessa myös muiden opiskeluhuollon palveluiden piiriin.

Koulukuraattorit auttavat oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä, tai joilla on kasvuun ja kehitykseen liittyviä ongelmia. Tyypillisiä tilanteita, jolloin kuraattoria tarvitaan, ovat koulupinnaus, kiusaaminen sekä koulun ja luokan vaihtumiseen liittyvät asiat. Näitä asioita selvitellään oppilaan ja kuraattorin välisillä luottamuksellisilla keskusteluilla.

Kuraattorit puuttuvat oppilaan tilanteeseen oppilaan, huoltajan tai opettajan aloitteesta. Kuraattorit tekevät usein yhteistyötä vanhempien, opettajien ja eri viranomaisten kanssa, sillä koulunkäyntivaikeudet saattavat olla myös oire koulun ulkopuolella ilmenevistä ongelmista.