Koulukuraattori

Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos tuottaa koulukuraattoripalvelut perusopetuksen osalta

Koulukuraattori

Koulukuraattorit auttavat oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä, tai joilla on kasvuun ja kehitykseen liittyviä ongelmia. Tyypillisiä tilanteita, jolloin kuraattoria tarvitaan, ovat koulupinnaus, kiusaaminen sekä koulun ja luokan vaihtumiseen liittyvät asiat. Näitä asioita selvitellään oppilaan ja kuraattorin välisillä luottamuksellisilla keskusteluilla.

Kuraattorit puuttuvat oppilaan tilanteeseen oppilaan, huoltajan tai opettajan aloitteesta. Kuraattorit tekevät usein yhteistyötä vanhempien, opettajien ja eri viranomaisten kanssa, sillä koulunkäyntivaikeudet saattavat olla myös oire koulun ulkopuolella ilmenevistä ongelmista.

Kohderyhmä

Lapset ja lapsiperheet