Koululaiskuljetukset

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koululaiskuljetukseen tietyin ehdoin.

Kunta järjestää esi- ja peruskoulun oppilaille maksuttoman kuljetuksen tai avustaa oppilaan kuljettamista tai saattamista seuraavissa tapauksissa, kun oppilas käy kunnan osoittamaa koulua:

• oppilas on esi.-2. luokalla ja hänen koulumatkansa on yli 3 km pitkä
• oppilas on 3.-9. luokalla ja hänen koulumatkansa on yli 5 km pitkä
• koulumatka muodostuu ilman kuljetusta oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.
Koulumatkan vaikeutta tai vaarallisuutta arvioidaan koululiitu-ohjelmalla. Rasittavuutta arvioidaan asiantuntijalausunnon (lääkärinlausunto) pohjalta.

Jos oppilas käy muuta kuin kunnan osoittamaa koulua, ei koulumatkakustannuksia myönnetä kuin erityisestä syystä, joka voi olla terveydentilaan liittyvä tai muu harkinnanvarainen syy. Vieraan kunnan kouluissa käymistä ei tueta matkakustannusten osalta. Vesikansan oppilaille yläkoulupaikan osoittaa Lahden kaupunki. (Sivistyslautakunnan 14.6.2011 hyväksymät ohjeet koululaiskuljetuksista)

Koululaiskuljetuksissa (päätökset) lisätietoja antavat ensisijaisesti koulujen rehtorit. Katso yhteystiedot.