Koululaisten iltapäivätoiminta

Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen

Järjestämme perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa 1.-2. -luokkalaisille sekä muiden vuosiluokkien osalta erityisen tuen piirissä oleville oppilaille kaikkina koulupäivinä (ei lauantaityöpäivinä) pääsääntöisesti kello 17.00 saakka.
Toimintaan osallistuminen on lapselle vapaaehtoista.

lltapäivätoimintaa järjestetään niillä kouluilla, joiden iltapäivätoimintaan hakee vähintään 7 lasta, ellei toiminnan järjestämisen tarpeesta muuta johdu. Toiminnasta vastaa koulun rehtori.

Iltapäivätoimintapaikka pyritään ensisijaisesti myöntämään kaikille toimintaan määräajassa hakeneille oppilaille huomioiden myös erityisen tuen lasten tarpeet. Mikäli hakemuksia on enemmän kuin resursseja, valinta suoritetaan yhdenvertaista valintaperustetta noudattaen arvontana. Ensimmäisessä vaiheessa arvonta suoritetaan määräajassa hakeneiden 1. luokkalaisten kesken ja toisessa vaiheessa muiden määräajassa hakeneiden kesken. Mikäli ryhmissä on tilaa, voidaan toimintaan ottaa mukaan myös myöhemmin hakeneita.

Hakuaika iltapäivätoimintaan on tammikuussa Wilman kautta. Muina aikoina toimintaan voi hakea paperilomakkeella.

Lisätietoja toiminnasta saa koulujen rehtoreilta ja toimistosihteereiltä.