Koulunuorisotyö

Kouluissa tehtävän nuorisotyön eri muodot

Lions Quest

LQ-elämisentaitoja -ohjelma antaa kouluille ja kasvattajille käytännön työkaluja oppilasryhmien ryhmäyttämiseen ja elämäntaitojen harjoitteluun.
LQ- ohjelma mahdollistaa pitkäjänteisen oppilasryhmien ryhmäyttämisen ja eri elämänalueiden läpikäymisen ja tukemisen kunkin ikäluokan vaatiman tason mukaan.

VERSO

VERSO-eli vertaissovittelu on vaihtoehtoinen ja vapaaehtoinen tapa ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulussa. VERSO tullaan järjestämään ja organisoimaan kaikilla Hollolan kouluilla. Toimintaa käynnistetään kuluvan syksyn aikana ja kehittämistä jatketaan 2016

Kohderyhmä

Nuoret