Koulunuorisotyö

Kunnan nuorisotyötä ovat mm. nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet sekä tieto- ja neuvontapalvelut.

Nuorisotyö on vahvasti mukana erilaisissa suunnitelluissa prosesseissa kouluilla.

Kouluissa tehtävän työn päätavoitteita ovat osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen, sosiaalinen vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäisy.

Koulunuorisotyön eri prosessit:

Lions Quest

LQ- kasvatusohjelma mahdollistaa pitkäjänteisen oppilasryhmien ryhmäyttämisen ja eri elämänalueiden läpikäymisen ja tukemisen kunkin ikäluokan vaatiman tason mukaan.

Kaikki 5-luokkalaiset osallistetaan pohtimaan ja toimimaan yhden viikkotunnin verran Kompassi-suunta elämään –ohjelman mukaisesti, nuoriso-ohjaajien ohjaamana ja tukemana.

LQ-ohjelman harjoituksia käytetään myös tarvittaessa muidenkin ryhmien ryhmäytykseen

VERSO

VERSO eli vertaissovittelu on vaihtoehtoinen ja osallistava tapa ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulussa. VERSO on käytössä kaikissa kouluissamme ja on jokaisen oppilaan vapaaehtoinen oikeus. Nuoriso-ohjaajat kouluttavat VERSO-vertaissovittelijaoppilaita ja ovat osaltaan mahdollistamassa sovittelukulttuuria vahvistumista kouluilla.

Jopo ja nivelvaihetyö

Etsivä nuorisotyö ohjaa ja on osa joustavaa perusopetusta, osallistuu ”opo-tunneille” ja auttaa nivelvaiheessa peruskoulun päättäneitä jatkopaikan löytymisessä.

Yhteistyö vanhempien kanssa

Nuorisotyöntekijät osallistuvat suunnitellusti eri luokka-asteiden vanhempainiltoihin ja tukevat vanhempainyhdistysten/toimikuntien tärkeää työtä,  painottaen kohdennetusti erityisesti yläkouluikäisiin.

Välipala

Vapaa-aikapalveluiden ylläpitämä Kirjastokahvila tuottaa välipalamahdollisuuden Salpakankaan sekä Heinsuon kouluille.

 

Kunnan nuorisotyön palveluihin ovat oikeutettuja kaikki kunnassa asuvat alle 29-vuotiaat.