Koulunuorisotyö

Kunnan nuorisotyötä ovat mm. nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet sekä tieto- ja neuvontapalvelut.

Nuorisotyötä ovat myös nuorille tarkoitetut liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä työpajatoiminta. Nuorisotyöstä vastaa kunta, mutta se tekee yhteistyötä yhdistyksien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Lions Quest

LQ-elämisentaitoja -ohjelma antaa kouluille ja kasvattajille käytännön työkaluja oppilasryhmien ryhmäyttämiseen ja elämäntaitojen harjoitteluun.
LQ- ohjelma mahdollistaa pitkäjänteisen oppilasryhmien ryhmäyttämisen ja eri elämänalueiden läpikäymisen ja tukemisen kunkin ikäluokan vaatiman tason mukaan.

VERSO

VERSO-eli vertaissovittelu on vaihtoehtoinen ja vapaaehtoinen tapa ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulussa. VERSO tullaan järjestämään ja organisoimaan kaikilla Hollolan kouluilla. Toimintaa käynnistetään kuluvan syksyn aikana ja kehittämistä jatketaan 2016.

Kunnan nuorisotyön palveluihin ovat oikeutettuja kaikki kunnassa asuvat alle 29-vuotiaat.