Koulupsykologi

Kunnan järjestämän kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan.

Koulutoimen puolella psykologien tehtävänä on toimia yhteistyössä oppilaiden, heidän perheidensä, opettajien ja koulujen muun henkilökunnan kanssa ja edistää suotuisaa oppimista ja kehitystä sekä myönteistä työskentelyilmapiiriä kouluissa. Psykologi osallistuu oppilashuoltoryhmiin sekä koulujen kehittämishankkeisiin. Psykologi voi auttaa mm. silloin, kun oppimisen tielle kerääntyy esteitä, koulumenestys jää heikoksi tai yksittäisissä oppiaineissa on hankaluuksia.

Psykologi tutkii oppimisvaikeuksien syitä ja opastaa sekä oppilasta että opettajaa vaikeuksien voittamisessa. Myös erityisluokkasiirroissa, henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laatimisessa, jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjauksissa psykologi toimii yhteistyökumppanina. Psykologin kanssa voi luottamuksellisesti keskustella myös kasvamisen, kaverisuhteiden tai perhetilanteen ongelmista sekä muista mielenterveyteen liittyvistä asioista.

Varhaiskasvatuksen puolella psykologien tehtävänä on mm. toimia yhteistyössä esikouluikäisten lasten, heidän perheidensä sekä esikouluopettajan kanssa. Psykologi voi auttaa mm. silloin, kun vanhempia tai esikouluopettajaa askarruttavat esimerkiksi koulun aloittamiseen liittyvät kysymykset. Koulun aloitusta pohdittaessa, psykologi tekee tarvittaessa oppimisvalmiuden yksittäistutkimuksia ja koulumuotoarvioita.