Kouluterveydenhuolto

Kunnan järjestämän kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu oppilaiden terveydenhoito, terveysneuvonta, erikoistutkimuksiin ohjaaminen ja koulujen terveydellisten olojen valvonta.

Oppilaskohtainen työ tapahtuu yhteistyössä vanhempien ja opettajien kanssa.

Hammashoito

Kansanterveyslain mukainen oppilaiden järjestelmällinen hammashoito tapahtuu Salpakankaan terveysasemalla, puhelin 8802 250

Hammassärky- ym. kiireellistä hoitoa tarvitsevissa tapauksissa vanhempia on pyydetty ottamaan yhteyttä ensisijaisesti järjestelmällisestä hoidosta huolehtivaan hammaslääkäriin ja toissijaisesti päivystävään hammaslääkäriin.