Koulutyön alkaminen innostaa Hollolassa

Kategoria:
Takaisin

Koulut alkavat Hollolassa 14.8.2017. Oppilaat ja koulujen henkilökunta odottavat lukuvuoden aloitusta innolla. Uudenlainen oppimisympäristö Heinsuon- ja Kalliolan koulussa kiinnostaa kovasti koulutyönsä aloittavia oppilaita, kouluissa työskenteleviä opettajia ja muuta henkilökuntaa. Perinteisen luokkamuotoisen opetuksen tilalle on luotu avoin oppimisympäristö, joka mahdollistaa erilaisen oppimisen muodot. Tilat ovat muunneltavissa eri käyttötarkoituksiin erilaisten tarpeiden mukaan. Liitutaulujen tilalla ovat sähköiset näyttötaulut ja perinteisten pulpettien tilalla on erilaisia huonekaluja työpöydistä säkkituoleihin, palloihin ja säädettäviin työtuoleihin.

Koulu on sosiaalis-pedagoginen ympäristö, jossa oppilaat ja oppimiskokemuksiin opastava henkilöstö viettävät päivistään suuren osan. Koulujen henkilökunta koostuu eri kasvatusalojen ammattilaisista; opetushenkilöstöstä, avustajista, koulukuraattoreista ja -psykologeista, terveydenhuollon henkilöstöstä sekä vapaa-aikapalveluiden asiantuntijoista. Viihtyisässä ja innostavassa ympäristössä oppiminen on mukavaa. Oppimisympäristön ohella viihtyvyyteen on panostettu mm. oppilaskunnan taukotilalla, jossa välitunnilla voi pelata vaikkapa biljardia. Välituntipihakaan ei voi enää tylsäksi moittia. Erilaisia laitteita, härveleitä ja aktivointivälineitä on runsaasti. Kerrassaan upea ajanviettopaikka oppituntien välillä ja mainio lähiliikuntapaikka iltaisin kaikille kuntalaisille.

 

Iltapäivisin alkavalla harrastus- ja kerhotoiminnalla tarjotaan lasten- ja nuorten päiviin laadukasta sisältöä koulupäivien jatkeeksi. Uudet koulurakennukset Heinsuon koulu Hollolan kuntakeskuksessa sekä Kalliolan koulu Vesikansassa luovat monimuotoisen alustan eri toimijoille harrastustoiminnan toteuttamiseen. Kalliolan koululla avautuu Vesikansan sivukirjasto ja kahvila sekä neuvola, joten koulurakennus tulee mitä ilmeisemmin toimimaan Vesikansan olohuoneena kaiken ikäisille kuntalaisille.

 

Hollolan valtuusto päätti keväällä 2014 rakentaa kaksi uutta koulurakennusta ns. elinkaarimallin mukaan. Tässä mallissa rakentajan vastuulla ovat Heinsuon (700 oppilaan) ja Kalliolan (500 oppilaan) koulujen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito kahdenkymmenen vuoden ajan. Rakennuskustannuksiltaan uudet koulut ovat yhteensä noin 32,5 milj. euroa.

 

Heinsuon yhtenäiskoulun rehtorina toimii Anssi Vidman ja Kalliolassa rehtorin virkaa hoitaa Aarne Ylipiha. Rakennusurakan yhdyshenkilönä on toiminut tilakeskuksen päällikkö Tuomo Vesikko.

Heinsuon koulun sisätiloja:

Heinsuon koulu

Kalliolan koulun sisätiloja:

Kalliolan kouluKalliolan koulu

Julkaistu: 10.08.2017 08.48