Kouluun ilmoittautuminen

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen tapahtuu tammikuussa.
Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta.

Kouluun ilmoittautumispäivästä tiedotetaan tammikuussa kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla, Hollolan Sanomissa, koulujen ulko-ovilla, päiväkotien ja kirjaston ilmoitustauluilla.

Varsinaisen ilmoittautumispäivän jälkeen oppilas ilmoitetaan suoraan ao. koulun rehtorille tai lomien aikana 044 7801 466 tai 03 880 111/Hyvinvointipalvelut.

Huoltaja, joka haluaa lapselleen lykkäystä koulunkäynnin alkamisesta, tulee toimittaa sitä koskeva kirjallinen anomus ja asiantuntijalausunto hyvinvointipalveluihin toukokuun loppuun mennessä.

Vaikeavammaisten lasten ilmoittaminen

Kalenterivuonna 5 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat vaikeavammaiset lapset, jotka eivät vielä ole koulussa, tulee ilmoittaa maaliskuun aikana erityisopetuksen rehtorille 044 780 1222, Virastotie 3, 15870 Hollola.

Vaikeavammaisella tarkoitetaan vaikeasti tai keskiasteisesti näkö-, kuulo-, liikunta- tai kehitysvammaista tai vamman vaikeusasteen puolesta näihin verrattavaa lasta. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää 6 vuotta.

Muiden kuin 1. luokalle tulevien ilmoittautuminen

Huoltajan tulee täyttää oppilasilmoitus -lomake sekä ilmoittaa puhelimitse oppilas tulevaan kouluunsa ja sopia mahdollisesta tutustumiskäynnistä.

Kesän aikana paikkakunnalle muuttava voi ilmoittautua 044 7801 466 tai 03 880 111/Hyvinvointipalvelut.

Kouluun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Wilman kautta.