Kukkilan vedenottamon pohjavedessä havaittu haju- ja makupoikkeama

Takaisin

Hollolan vesihuoltopalvelut tuottavalle Lahti Aqua Oy:lle tuli joulukuussa 2022 ilmoituksia talousveden poikkeavasta hajusta ja mausta Kukkilan, Kalliolan ja Paimelan alueilta.

Ilmoitusten johdosta Kukkilan vedenottamolta sekä alueen vesijohtoverkostosta otetuissa näytteissä ei todettu haju- tai makupoikkeamia. Vesinäytteissä todettiin hyvin pieniä pitoisuuksia haitta-aineita, jotka voivat olla peräisin mm. bensiinin lisäaineista. Havaituista pienistä pitoisuuksista ei ole aiheutunut terveyshaittaa. Havaintojen vuoksi Kukkilan vedenotto on varmuustoimenpiteenä keskeytetty ja vesi johdetaan tällä hetkellä Lahdesta. Havainnoista on oltu yhteydessä kunnan terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaisiin.

Hollolan vesihuoltolaitoksen toimeksiannosta Ramboll Finland Oy:n pohjavesiasiantuntijat aloittavat Kukkilan pohjavesialueella lisätutkimukset, joilla selvitetään haju- ja makuongelman mahdollista alkuperää sekä mahdollisten muiden jatkotoimenpiteiden tarvetta.

Hollolassa halutaan suojella arvokkaita pohjavesivaroja, mutta siihen tarvitaan kaikkien pohjavesialueilla toimivien yhteistyötä.  Meidän tulee olla tarkkana pohjavesialueilla, ettei maaperään joudu haitta-aineita. Tästä lisätietoja ja ohjeita: https://www.ymparisto.fi/pohjavedensuojelu/esitteet

Lisätietoja:           

vesihuoltopäällikkö Riikka Johansson

puh. 044 780 1182

riikka.johansson@hollola.fi

Julkaistu: 16.01.2023 09.30