Kukonkangas

Asemakaava numero 10-224

Kaavoitettava alue sijaitsee Kukonkoivun kunnanosassa noin 4,5 kilometrin päässä Salpakankaan keskuksesta rajoittuen idässä Rouvintiehen, etelässä Kukonkoivun urheilukenttään ja lännessä Kukonkoivun teollisuusalueeseen. Kaava-alue on kooltaan noin 62 hehtaaria.

Asemakaavoituksen tavoitteena on lisätä kunnan tonttitarjontaa kuntakeskuksen lähialueella noin 130-160 uudella tontilla. Alueelle kaavoitetaan omakotitonttien lisäksi myös joitakin tontteja rivitaloille ja kytketyille pientaloille sekä virkistysaluetta. Uusi asuinalue sijaitsee hyvien tieyhteyksien varrella lähellä keskusta-alueen palveluita.

Aloitusvaihe

Vireilletulo 15.2.2011

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS nähtävillä 24.2.-28.3.2011

Luonnosvaihe

Kaavaluonnosvaihtoehdot 2 kpl nähtävillä 1.9.-30.9.2011

 

Asiakirjat (pdf):

Kaavaluonnoskartta ve1

Kaavaluonnoskartta ve2

Kaavaselostus

Uusi luonnosvaihe

Uusi luonnos nähtävillä 30.11.2017 - 5.1.2018

Asiakirjat: (pdf)

Kuulutus

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liite - OAS

Selostuksen liite - meluselvitys

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus nähtävillä 30.8.-28.9.2018.

Asiakirjat: (pdf)

Kuulutus

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet 1,2 ja 5

Selostuksen liite 4 - meluselvitys

Nyt:Hyväksyminen

Elinvoimavaliokunta 18.12.2018 §101

Kunnanhallitus    14.1.2019

Kunnanvaltuusto 21.1.2019 §4

Kaava-asiakirjat (pdf):

Kuulutus hyväksymisestä

Kuulutus lainvoimaisuudesta

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet 1-3

Selostuksen liite 4

Selostuksen liitteet 5-7