Kukonkankaan asuinalueen asemakaavaehdotus nähtävillä 30.8.-28.9.2018

Kategoria: Kaavoitus
Takaisin

Kukonkankaan uutta asuinaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos.

Kaavoitettava alue sijaitsee Kukonkoivun (10) kunnanosassa noin 4,5 km päässä Salpakankaan keskuksesta. Kaava-alue on kooltaan noin 70 hehtaaria, joka on laajentunut uudesta luonnosvaiheesta. Kaavoituksen tavoitteena on lisätä kunnan tonttitarjontaa kuntakeskuksen lähialueella noin 130-160 uudella tontilla. Alueelle kaavoitetaan omakotitonttien lisäksi myös joitakin tontteja rivitaloille ja kytketyille pientaloille sekä lähivirkistysaluetta.

Asemakaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 30.8.2018 – 28.9.2018 Hollolan kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Sähköinen ilmoitustaulu.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus asemakaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana osoitteella:
Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Sini Utriainen puh. 044 780 1353.

29.8.2018
Elinvoimavaliokunta

Nähtävillä olevat kaava-asiakirjat. Katso kohta ehdotusvaihe.

Julkaistu: 29.08.2018 03.49