Kukonkankaan uuden asuinalueen asemakaavaluonnos nähtävillä

Kategoria: Kaavoitus
Takaisin

Asemakaavaluonnos nähtävillä 30.11.2017-5.1.2018

Kukonkankaan uutta asuinaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos.

Kaavoitettava alue sijaitsee Kukonkoivun kunnanosassa noin 4,5 km päässä Salpakankaan keskuksesta. Kaava-alue on kooltaan noin 55 hehtaaria. Kaavoituksen tavoitteena on lisätä kunnan tonttitarjontaa kuntakeskuksen lähialueella noin 130-160 uudella tontilla. Alueelle kaavoitetaan omakotitonttien lisäksi myös joitakin tontteja rivitaloille ja kytketyille pientaloille sekä lähivirkistysaluetta.

Kaavahankkeesta on valmisteltu uusi luonnos. Asemakaavaluonnos pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 30.11.2017 – 5.1.2018 Hollolan kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla: www.hollola.fi > Sähköinen ilmoitustaulu.
Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavaluonnoksesta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.
Kunnanvirasto on suljettu 27.-29.12.2017. Nähtävillä olevien kuulutusasiakirjojen lukemisesta sulkuaikana voi sopia kunnan kirjaamon kanssa, klo 9-15, puhelinnumero 044 780 1430.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.
Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Sini Utriainen puh. 044 780 1353.

29.11.2017
Elinvoimavaliokunta

Nähtävillä olevat asiakirjat löytyvät kaavan sivuilta. Katso "uusi luonnosvaihe". Linkki tästä.

Julkaistu: 28.11.2017 14.30