Kukonkoivun yritysalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavan numero 098 10-269

Alue sijaitsee valtatien 12 Kukonkoivun eritasoliittymän pohjoispuolella. Alueesta suurin osa on teollisuustontteja, joista osa ei ole rakentunut. Laajennusosa sijoittuu nykyisen kaava-alueen eteläpuolelle.
Asemakaavan pinta-ala on noin 122,4 ha, josta laajennusosa on noin 5,3 ha.

Alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos.
Osa vanhoista teollisuustonteista sekä uusi laajennusalue osoitetaan työpaikkojen ja erikoistavarakaupan alueeksi. Teollisuuden ja kaupan tontteja ja kaavamääräyksiä ajantasaistetaan nykyisiä tarpeita ja ympäristön vaatimuksia vastaaviksi.

Alueen kaavoituksessa huomioidaan alueen sijoittuminen vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle.

Aloitusvaihe

Asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

OAS pidetään MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 7.10. – 9.11.2021 Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta nähtävänoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.
Lisätietoja hankkeesta antaa kaavasuunnittelija Sini Utriainen puh. 044 780 1353.

Kaava-alueella toimiville yrityksille ja muille kiinnostuneille järjestetään OAS-vaiheen nähtävilläoloaikana esittelytilaisuus.
Tilaisuus järjestetään Heinsuon koulun kabinetissa, Terveystie 10, Hollola 2.11. klo 14.30. Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua Teams-yhteydellä, johon voi pyytää linkin osoitteesta sini.utriainen(at)hollola.fi. Yrittäjät voivat esittää toiveitaan ja tarpeitaan nähtävilläoloaikana, ottamalla yhteyttä mielellään esittelytilaisuuden jälkeen.

 

Asiakirjat (pdf):

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 26.5. – 24.6.2022 Hollolan kunnan internet-sivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavaluonnoksesta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Sini Utriainen puh. 044 780 1353.


25.5.2022
Kehitys- ja kaavoituspalvelut

Asiakirjat (pdf):

Asemakaavakartta ja - määräykset

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet

Nyt:Ehdotusvaihe

Asemakaavan julkaisu on siirtynyt uudelle kaavojen julkaisusivulle https://hollola.cloudnc.fi/fi-FI/Kaavat

Hyväksyminen