Kulttuurinen työ

Kulttuurista työtä tehdään useissa Hollolan vapaa-aikapalveluiden prosesseissa.

Hollolan kulttuuripalveluilla työskentelee kaksi ihmistä: kulttuurituottaja ja yhteisöohjaaja. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä useiden eri kunnan yksiköiden sekä kolmannen ja neljännen sektorin kanssa. Hollolassa Kulttuurituottaja toimii myös osana Päijät-Hämeen lastenkulttuurikeskus Efektin ohjausryhmää.

Erityisesti kulttuurinen työ näkyy Hollolan kunnan tapahtumatoiminnassa. Vapaa-aikapalveluiden järjestämissä tapahtumissa pyritään nostamaan esille paikallisia helmiä sekä rohkaisemaan paikallista kulttuurityötä sekä innostamaan asukkaita osaksi kulttuurista toimintaa. Esimerkiksi esiintyviä taiteilijoita pyritään ottamaan tapahtumatoimintaan mukaan laajasti mm. kulttuuritekijäpankin avulla. Hollolan kunta pyrkii tukemaan nykyistä kulttuuritoimintaa kunnan alueella sekä lähialueilla.

Nuori Kulttuuri -toiminta kannustaa ja tukee lasten ja nuorten monipuolista harrastamista kulttuurin eri aloilla.

Kirjaston tapahtumat näet Lastukirjastot-sivustolta.

***

Kulttuuripalvelut koordinoivat myös vuoden 2021 syksystä alkaen perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Kulttuurikasvatussuunnitelman puitteissa järjestämme vaihtelevaa kulttuurista toimintaa kaikille Hollolan koululaisille. 

Esiopetus: Kirjastoon tutustuminen

1. Luokka: Musiikkiteatteri

2. Luokka: Efektin järjestämä Sinfonia Lahden konsertti sekä Soitintyöpaja

3. Luokka: Elokuvaviikko

4. Luokka: Hämeenkosken kotiseutumuseoon tutustuminen sekä kirjastovierailu

5. Luokka: Hollolan keskiaikainen kivikirkko ja hautausmaa sekä Hollolan kotiseutumuseoon tutustuminen

6. Luokka: Sinfonia Lahden konsertti

7. Luokka: Kirjastosuunnistus ja Nuorisokulttuurityöpaja

8. Luokka: Järvien kierros ja suppaan tutustuminen

9. Luokka: Alueen valikoitu museokohde, vuonna 2021-2022 pop up Kulttuuritalo Vanha Apteekki