Kulttuurinen työ

Kulttuurista työtä toteutetaan Hollolan vapaa-aikapalveluiden toiminnoissa, kuten tapahtumissa, näyttelytoiminnassa ja kulttuurisessa nuorisotyössä.

Hollolan kulttuuripalveluilla työskentelee kolme henkilöä: kulttuurituottaja,  yhteisöohjaaja sekä harrastusohjaaja. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä useiden eri kunnan yksiköiden sekä kolmannen ja neljännen sektorin kanssa. Kulttuurituottaja toimii osana Päijät-Hämeen lastenkulttuurikeskus Efektin ohjausryhmää.

Tapahtumatoiminnassa pyritään nostamaan esille paikallisia toimijoita, sekä innostamaan asukkaita osaksi kulttuurista toimintaa. Esimerkiksi esiintyviä taiteilijoita pyritään ottamaan tapahtumatoimintaan mukaan laajasti mm. kulttuuritekijäpankin avulla.

Kulttuurinen nuorisotyö osallistuu aktiivisesti mm. Erasmus+ vaihto-ohjelmaan, jossa nuoret pääsevät tutustumaan vieraisiin kulttuureihin sekä osallisuustoimintaan.

Järjestämme näyttelyitä yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Suurin voimanponnistus näyttelytoiminnassa oli Pop-up Kulttuuritalo Vanha Apteekki, joka palveli kuntalaisia 2021-2022 taide- ja museokokoelma näyttelyillään. Kulttuuripalvelut hallinnoi Hämeenkosken kotiseutumuseota, jonka toiminnassa on aktiivisesti mukana Koski seura. Kotiseutumuseo on avoinna kesäisin.

  

Hollolassa on otettu käyttöön vuonna 2021 perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma. Kulttuurikasvatussuunnitelman puitteissa järjestämme paikallisuuteen pohjaavaa kulttuurista toimintaa kaikille Hollolan koululaisille. 

 

Hollolan kulttuurikasvatussuunnitelma perusopetukseen:

Esiopetus: Kirjastoon tutustuminen

1. Luokka: Musiikkiteatteri

2. Luokka: Soitintyöpaja sekä Efektin järjestämä Sinfonia Lahden konsertti

3. Luokka: Elokuvaviikko

4. Luokka: Hämeenkosken kotiseutumuseoon tutustuminen sekä kirjastovierailu

5. Luokka: Hollolan keskiaikainen kivikirkko ja hautausmaa sekä Hollolan kotiseutumuseoon tutustuminen

6. Luokka: Sinfonia Lahden konsertti

7. Luokka: Kirjastosuunnistus ja Nuorisokulttuurityöpaja

8. Luokka: Järvien kierros ja suppaan tutustuminen

9. Luokka: Alueen valikoitu taidemuseokohde – Malva 2023

  

Harrastamisen Suomen mallin harrastustoimintaa Hollolassa koordinoi kulttuuripalvelut.

 

Lisätietoja hankkeesta ja harrastamisesta saat:

Sähköpostit muodossa: etunimi.sukunimi@hollola.fi

Harrastusohjaaja 044 7801707

Kulttuurituottaja 040 5574402