Kulttuurinen työ

Kulttuurista työtä tehdään useissa Hollolan vapaa-aikapalveluiden prosesseissa.

Hollolan kulttuuripalveluilla työskentelee kaksi ihmistä: kulttuurituottaja yhteisöohjaaja. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä useiden eri kunnan yksiköiden, sekä kolmannen ja neljännen sektorin kanssa.

Erityisesti kulttuurinen työ näkyy Hollolan kunnan tapahtumatoiminnassa. Vapaa-aikapalveluiden järjestämissä tapahtumissa pyritään nostamaan esille paikallisia helmiä sekä rohkaisemaan paikallista kulttuurityötä sekä innostamaan asukkaita osaksi kulttuurista toimintaa. Esimerkiksi esiintyviä taiteilijoita pyritään ottamaan tapahtumatoimintaan mukaan laajasti mm. kulttuuritekijäpankin avulla. Hollolan kunta pyrkii tukemaan nykyistä kulttuuritoimintaa kunnan alueella sekä lähialueilla.

Kulttuuripalvelut koordinoivat myös vuoden 2021 syksystä alkaen perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Kulttuurikasvatussuunnitelman puitteissa järjestämme vaihtelevaa kulttuurista toimintaa kaikille Hollolan koululaisille. 

Nuori Kulttuuri -toiminta kannustaa ja tukee lasten ja nuorten monipuolista harrastamista kulttuurin eri aloilla.

Koululaisten Sinfonia Lahden konsertit järjestetään peruskoulussa kahdelle ikäluokalle yhdessä Päijät-Hämeen lastenkulttuurikeskus Efektin kanssa.

Kirjaston tapahtumat näet Lastukirjastot-sivustolta.