Kunnallinen perhepäivähoito

Vanhemmat voivat hakea lapselleen paikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta.

Perhepäivähoito on hoitajan kodissa järjestettyä varhaiskasvatustoimintaa.

Kuntaan työsuhteessa oleva perhepäivähoitaja hoitaa omassa kodissaan enintään neljää alle kouluikäistä lasta (omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien). 

Hoitoaika (palvelun tarve) sovitaan lapsikohtaisesti vanhempien työssäoloajan, opiskelun tai muun päivähoidon tarpeen mukaan.

Varhaiskasvatuksen lähiesimies vastaa perhepäivähoidon toiminnan ohjauksesta, sisällön kehittämisestä ja toimii perhepäivähoitajien esimiehenä.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.