Kunnallinen perhepäivähoito

Vanhemmat voivat hakea lapselleen paikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta.

Perhepäivähoito on hoitajan kodissa järjestettyä varhaiskasvatustoimintaa.

Kuntaan työsuhteessa oleva perhepäivähoitaja hoitaa omassa kodissaan enintään neljää alle kouluikäistä lasta (omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien). 

Hoitoaika perhepäivähoidossa sovitaan lapsikohtaisesti vanhempien työssäoloajan, opiskelun tai muun päivähoidon tarpeen mukaan.

Perhepäivähoidon ohjaaja vastaa perhepäivähoidon toiminnan ohjauksesta, sisällön kehittämisestä ja toimii perhepäivähoitajien esimiehenä.