Kunnallinen perhepäivähoito

Vanhemmat voivat hakea lapselleen hoivapaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta.

Perhepäivähoito on hoitajan kodissa järjestettyä varhaiskasvatustoimintaa.

Kuntaan työsuhteessa oleva perhepäivähoitaja hoitaa omassa kodissaan enintään neljää alle kouluikäistä lasta (omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien). Perhepäivähoitaja voi toimia myös lapsen kotona, jos perheessä on enemmän kuin kolme alle kouluikäistä lasta tai jos kaksi tai useampi perhe haluaa järjestää yhteisen hoitopaikan lapsilleen. Tällöinkin ryhmäkoko on 4 lasta.

Hoitoaika perhepäivähoidossa sovitaan lapsikohtaisesti vanhempien työssäoloajan, opiskelun tai muun päivähoidon tarpeen mukaan.

Perhepäivähoidon ohjaaja vastaa perhepäivähoidon toiminnan ohjauksesta, sisällön kehittämisestä ja toimii perhepäivähoitajien esimiehenä.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Sovithan tapaamisen etukäteen, kiitos.