Kunnallisten eläinlääkäripalveluiden kiireetöntä toimintaa rajoitetaan 17.3. alkaen kriittisten tehtävien turvaamiseksi

Takaisin

Eläinlääkäripalveluiden keskeisenä tavoitteena poikkeusoloissa on varmistaa elintarvikehuolto ja eläinten hyvinvointi. Tämän vuoksi eläinlääkinnän resurssit ohjataan toistaiseksi tuotanto- ja seuraeläinten kiireelliseen eläinlääkäriapuun sekä tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon varmistamiseen.

Eläinlääkärien kontaktien määrä hoitotilanteissa pyritään pitämään mahdollisimman vähäisenä. Hoitotilanteissa sekä vastaanotolla että tilakäynneillä voi olla vain yksi avustava henkilö paikalla. Lemmikit pyritään hoitamaan vastaanotoilla ilman omistajaa. Hoitotilanteessa avustavan henkilön toivotaan käyttävän hengityssuojainta. 

Tuotantoeläintilojen sairas- ja terveydenhuoltokäynnit sekä seuraeläinten rokotusohjelmien mukaiset hoidot pyritään järjestämään resurssien mukaan. Kiireettömät tapaukset suositellaan siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan.

Eläinlääkäripalveluiden tuottaminen ja eläinlääkärien tekemä valvontatyö ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiä tehtäviä ruoka- ja elintarviketurvallisuuden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Päijät-Sote kokoaa hyvinvointiyhtymän järjestämät erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut yhden nimen alle. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.paijat-sote.fi

Julkaistu: 18.03.2021 12.25