Kunnan ilmoitukset

Kunnan ilmoitukset julkaistaan verkkosivuilla. Erityislakien mukaan joitakin ilmoituksia julkaistaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla kunnanvirastolla, Virastotie 3, 15870 Hollola. Osa ilmoituksista julkaistaan lehdessä Hollolan Sanomat.

Ajankohtaista

19.12.2016
Luonnonsuojelualueen perustaminen Jokiniitty ja Luhtaranta
19.12.2016
Fingrid Oyj:n tarkoituksena on rakentaa uusi 400 + 110 kilovoltin (kV) voimajohto Hausjärvellä sijaitsevan Hikiän sähköaseman ja Orimattilan Pennalaan rakennettavan uuden Orimattilan sähköaseman välille. Hikiän ja Orimattilan välinen voimajohtohanke on tarpeellinen sekä ikääntyneen voimajohdon uudistamiseksi, että kantaverkon vahvistamiseksi.
28.11.2016
OAS ja asemakaavaluonnos nähtävillä 24.11.-23.12.2016
22.11.2016