Kunnan palkkatuettu työ

Kunta voi työllistää vuonna 2017 palkkatuella TE-toimiston voimassa olevien sääntöjen mukaisesti rajoitetusti sekä pitkään työttömänä (yhdenjaksoisesti 12 kk tai 24 kk /28 kk) olleita henkilöitä, että alle 30-vuotiaita nuoria, jotka ovat olleet kolme kuukautta työttömänä.

Tavoitteena on edelleen sijoittaa kaikki palkkatuella palkatut henkilöt, lukuunottamatta lyhyitä nuorten palkkatukijaksoja.
 
Työsuhde on kestoltaan työllistyvän työssäoloehdon täyttävä, eli maksimissaan 8 kk (edelleen sijoituksella)  ja päivittäinen työaika on vähintään 85 % kokonaistyöajasta. Palkkatyösuhdetta edeltää pääsääntöisesti TE-toimiston kanssa sovittava työkokeilu, jolla varmistetaan työn soveltuvuus työllistyvälle.

Pääsääntönä on, että Hollolan kunnalle voi työllistyä vain yhdeksi maksimissaan 8 kuukauden kaudeksii. Tavoitteena on tarjota työllistymismahdollisuus mahdollisimman monelle vaikeuksia työllistymisessään kohtaavalle hollolalaiselle työnhakijalle.

Jos olet kiinnostunut Hollolan kunnan mahdollisuudesta työllistää sinut palkkatuella, toimi seuraavasti:

* Selvitä TE-toimistosta, että työllistämisesi tueksi kunnan on mahdollista saada palkkatukea

* Selvitä työttömyysetuutesi maksajalta (KELA) maksettujen työmarkkinatukipäivien määrä. 

* Ota yhteys kunnan työllisyyspalveluyksikköön, joka keskistetysti hoitaa kunnan palkkatukityöllistämisen.

Työllisyyspalvelut

Virastotie 3 15870 Hollola
etunimi.sukunimi@hollola.fi

Avoinna

Ma - Pe  09:00 - 15:00

Yhteyshenkilöt

Tapaila Anne, työllisyysvastaava
044 780 1118