Kunnan palvelut koronatilanteessa

Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset Hollolan kunnan palveluissa

Päijät-Hämeen alueella kielletään kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus voidaan varmistaa.

Kielto perustuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla.

Pääsääntöisesti kaikki yleisölle avoimet asiakastilat, alle 12-vuotiaiden lasten ja nuorten haarastusten vuoroja lukuunotamatta suljetaan. Osa kuntien julkisista palveluista suljetaan ja osa on käytössä rajoitetusti. Sosiaali- ja terveyspalvelut pyritään pitämään normaalisti toiminnassa koko alueella. Rajoitukset ovat voimassa 30.4.2021 asti, ellei toisin ole mainittu.

Olennaista on, että kaikki toimijat ja yksilöt kantavat vastuuta siitä, että sosiaaliset kontaktit rajataan vain välttämättömiin kontakteihin ja oleellisia ohjeita leviämisen estämiseksi (mm. turvavälit, käsihygienia, maskien käyttö ja koronavilkku) noudatetaan.

Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja, eikä yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan osallistumista voida siten myöskään suositella. Jos osallistuminen on välttämätöntä, tulee turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia noudattaa.

Varhaiskasvatus ja opetus

Varhaiskasvatus, esiopetus ja vuosiluokat 1-6 jatkavat lähiopetuksessa. Henkilöstöllä kasvomaskisuositus. Kunta jakaa kasvomaskit ja kouluissa on siirrytty maskisuositukseen, sitä mukaa kun kasvomaskit on saatu käyttöön.

Kunta pyrkii toteuttamaan opetusta lähiopetuksena lasten ja nuorten kasvun sekä kehityksen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tähän kunta tarvitsee kaikkien kuntalaisten apua.

Yläkoulut eli 7-9 vuosiluokkien oppilaat siirtyvät lähiopetukseen 12.4.

Perheen ulkopuolisia lähikontakteja suositellaan välttämään oman harkinnan mukaan. Enimmäismäärä kokoontumisille samalla kertaa, on 6 henkilöä. Esimerkiksi perheiden välisiä tapaamisia ja yleisötilaisuuksiin osallistumista on hyvä mahdollisuuksien mukaan vähentää tai välttää.

Koulukuljetuspalvelujen väljennykset puretaan 12.4. alkaen.

Liikuntapalvelut ja harrastustoiminta

Sisätiloissa kokoontuvien aikuisten (yli 20-vuotiaat) harrasteryhmien toiminnan keskeytystä jatketaan 30.4.2021 saakka. Ammattimainen urheilu ei ole tässä tarkoitettua harrastetoimintaa. Ammattiurheilu jää tilapäisen tartuntatautilain rajoitus- ja sulkutoimenpiteiden ulkopuolelle. Ammattiurheilulla tarkoitetaan lain perustelujen mukaan sarjalisenssisopimukseen tai olympiakomitean urheilijasopimukseen perustuvaa urheilutoimintaa sekä A-maajoukkuetoimintaa silloin, kun sitä harjoitetaan ilman yleisön läsnäoloa. Käytännössä tämä tarkoittaa ammattiurheilun rajaamista huippu-urheiluun kattaen palloilulajeissa kaksi ylintä sarjatasoa, aikuisten A-maajoukkuetoiminnan sekä kansallisen lajiliiton valintajärjestelmän kautta kansainvälisiin arvokilpailuihin valmistautuvat urheilijat.

Tarkoitus ei ole rajoittaa niitä ulkoilmassa olevia enintään 6 hengen ryhmäharrastuksia, joissa turvavälit toteutuvat aidosti.

Yli 12-vuotiaiden lasten ryhmäharrastustoiminta (ml. taiteen perusopetus) ja siihen osallistumisen keskeytetään. Mahdollistetaan kuitenkin vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ohjattu harrastustoiminta, huomioiden turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt.

 • Suositukset koskevat siis ensisijaisesti 12-18-vuotiaiden sisätiloissa tapahtuvaa ryhmäharrastustoimintaa. Alle 12-vuotiaidenkin sisätiloissa tapahtuvassa harrastustoiminnassa noudatetaan turvallisen harrastamisen kriteerejä.
 • Emme luovuta kunnan tiloja harrastusryhmien käyttöön (yli 12-vuotiaiden ryhmät)

Kunnan uimahalli palvelee rajoitetusti ja on auki vain koululaisryhmille. Seuraa kunnan uutisointia uimahallin aukiolojen osalta www.hollola.fi/Uimahallin infosivu.

Nuorisotilat ovat avoinna alle 18-vuotiaille niin, että tartuntatautilain 58 d pykälän edellytykset täyttyvät.

Kunnan uimahallin kuntosali pysyy suljettuna.

Kulttuuripalvelut

Kirjasto on normaalien aukioloaikojen puitteissa avoinna ja lainaus- ja palautustoimintaa toteutetaan kuitenkin niin, että suositus, maksimikäyntiajasta on 15 minuuttia. Välttämätön asiointikoneiden käyttö kirjastoissa ja vähävaraisten kasvomaskijakelu jatkuu. Lukutilat ja kahvilatilat on suljettu.

Yleisötilaisuudet ja julkiset kokoontumiset

Yleisötilaisuuksien ja julkisten kokoontumisten henkilömäärä on enintään 6 henkilöä 30.4.2021 asti. Tällöinkin on noudatettava turvavälejä. Työyhteisöt voivat kuitenkin toimia turvavälein.

Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositetaan rajattavaksi 6 henkilöön. Kasvomaskia suositellaan käytettävän näissä tilaisuuksissa sisätiloissa, mikäli lähikontaktia ei voida välttää.

Etätyö

Etätyötä suositaan vahvasti niissä tehtävissä, joissa sitä voidaan soveltaa. Lisäksi edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Kunnanviraston asiantuntijatyöntekijöiden osalta on vahva etätyösuositus voimassa ja he ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse.

Sähköiset kokoukset

Kunnan luottamushenkilöorganisaation työskentely, jatkaa sähköisin kokouksin. Valtuuston kokouksista suoratoistolähetys, ja mahdollisuus seurata kokousta erillisestä huoneesta kunnanvirastolla.

Kasvomaskien käyttö

Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee yli 12-vuotiaita. Kasvomaskien käyttöohje/THL. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi. Vähävaraisille, joiden ei ole mahdollista itse hankkia suojaimia, jaetaan kasvomaskeja kuntien jakelupisteissä.

Maskia suositellaan käytettäväksi seuraavissa tilanteissa:

 • Toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja yläkoulussa. Koulussa siirrytään tähän uuteen maskisuositukseen, sitä mukaa kun maskit saadaan käyttöön.
 • Kaikissa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.
 • Joukkoliikenteessä.
 • Koronavirustestiin hakeutuessa matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, kodin ulkopuolella liikuttaessa.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Kaikissa jlkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.

Esimerkkejä julkisista sisätiloista ja yleisötilaisuuksista, joissa maskin käyttöä suositellaan:

 • Kaupoissa, ostoskeskuksissa, posteissa, pankeissa, kirjastoissa ja muissa vastaavissa sisätiloissa.
 • Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävissä tiloissa (vähintään yleisissä tiloissa ja pukeutumistiloissa). Urheilusuorituksen aikana maskia ei tarvitse käyttää.
 • Kirkoissa ja muissa uskonnollisten yhteisöjen tiloissa.
 • Konserttisaleissa, teattereissa ja muissa vastaavissa esityksiin käytettävissä tiloissa.
 • Elokuvateattereissa, museoissa, gallerioissa ja muissa vastaavissa tiloissa.
 • Kongressien, messujen ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämiseen käytettävissä tiloissa.
 • Vanhempien pikaisillakin vierailuilla esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulujen tiloissa.

Asiointiapua kuntalaisille

Koronatilanteen edetessä osa väestöstä tarvitsee kauppa- ja asiointiapua. Ensisijaisesti apua kannattaa kysyä läheisiltä, ystäviltä ja naapureilta.

Elintarvikeliikkeet, ravintolat, erikoistavarakaupat, apteekit ja taksiyrittäjät toimittavat tilauksesta elintarvikkeita ja lääkkeitä kotiin. Kannattaa seurata lehti-ilmoittelua ja erilaisia viestintäkanavia. Asiointiapu kuntalaisille.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä suositellaan tehtävän niin, että vierailulle osallistuisi kerrallaan vain yksi henkilö ja kesto olisi enintään 15 minuuttia. Vierailuja ei kielletä, vaan suosituksella pyritään vähentämään tartuntariskiä. Suosittelemme tapaamista ulkona, jos mahdollista. Vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia, huolehtia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Suosittelemme ottamaan kasvomaskin mukaan, kun menet sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköön potilaaksi tai vieraaksi.

Laajemmat vierailuohjeet: palveluasumisen yksiköiden vierailuohje ja yhtymän sairaaloiden vierailuohje

Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

19.4. alkaen ruokaravintolat voivat olla auki klo 5-19, käytössä puolet asiakaspaikoista. Anniskeluraviontolat klo 5-18, käytössä kolmasosa asiakaspaikoista. Anniskelu on sallittu klo 9-17.

Matkustaminen

Kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta, jos on välttämätöntä matkustaa muille epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueille kuten pääkaupunkiseudulle.

Karanteeniajat

Yhtymässä on siirrytty 22.1.2021 THL:n uusien ohjeiden mukaisiin karanteeni- ja eristyspäätöksiin. Uusien ohjeiden mukaan koronavirukseen sairastuneen eristys on vähintään 10 vuorokautta aiemman 7 vuorokauden sijaan. Koronavirukselle altistuneiden lähikontaktien karanteeni taas pitenee kymmenestä päivästä 14 päivään. 

Eristys- ja karanteeniaikojen muutoksella pyritään reagoimaan Suomessakin jo todettuihin muuntuneisiin viruskantoihin (esim. brittivariantti), joiden tarttuvuus on aiempaa muotoa parempi. 

Koronavilkku

Suosittelemme Koronavilkku-sovelluksen lataamista, koska sen käytöllä voimme yhdessä estää koronaviruksen leviämistä. Koronavilkku-sovelluksen lataamisohje.

Koronavirusrokotteet

Rokotteita saadaan Suomeen vielä hyvin pieniä määriä, jonka vuoksi rokotukset kohdennetaan ensin iäkkäisiin. Ikä on suurin riskitekijä vakavalle koronavirusinfektiolle. 70-vuotiaat ja sitä vanhemmat alueemme asukkaat saavat kirjeen, jossa on ohjeet ajan varaamisesta koronarokotukseen. Kirje löytyy tästä linkistä. Ajanvaraus tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti verkkosivujen paijat-sote.fi kautta tai vaihtoehtoisesti puhelimitse.

Sähköinen ajanvaraus: paijat-sote.fi.
Ajanvaraus puhelimitse:
Salpakankaan sote-keskus 03 880 2401 ja 03 880 2501
Vesikansan sote-keskus 03 880 2788, ma–pe 8–15

Päivitetty 19.4.2021