Kunnan palvelut koronatilanteessa

Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset Hollolan kunnan palveluissa

Päijät-Hämeen alueella kielletään kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus voidaan varmistaa.

Kielto perustuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla.

Osa kuntien julkisista palveluista suljetaan ja osa on käytössä rajoitetusti. Sosiaali- ja terveyspalvelut pyritään pitämään normaalisti toiminnassa koko alueella. Rajoitukset ovat voimassa 15.2.2021 asti.

Olennaista on, että kaikki toimijat ja yksilöt kantavat vastuuta siitä, että sosiaaliset kontaktit rajataan vain välttämättömiin kontakteihin ja oleellisia ohjeita leviämisen estämiseksi (mm. turvavälit, käsihygienia, maskien käyttö ja koronavilkku) noudatetaan.

Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja, eikä yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan osallistumista voida siten myöskään suositella. Jos osallistuminen on välttämätöntä, tulee turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia noudattaa.

Varhaiskasvatus ja opetus

Varhaiskasvatus jatkaa toimintaansa ns. normaalisti. Henkilöstöllä kasvomaskisuositus.

Perusopetus jatkaa lähiopetuksessa kouluilla, mutta 6-9 lk ja kaikkien koulujen koko henkilöstöllä on kasvomaskisuositus. Kunta jakaa kasvomaskit ja kouluissa on siirrytty maskisuositukseen, sitä mukaa kun kasvomaskit on saatu käyttöön.

Kunta pyrkii toteuttamaan opetusta lähiopetuksena lasten ja nuorten kasvun sekä kehityksen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tähän kunta tarvitsee kaikkien kuntalaisten apua.

Perheen ulkopuolisia lähikontakteja suositellaan välttämään oman harkinnan mukaan. Enimmäismäärä kokoontumisille samalla kertaan, on 10 henkilöä. Esimerkiksi perheiden välisiä tapaamisia ja yleisötilaisuuksiin osallistumista on hyvä mahdollisuuksien mukaan vähentää tai välttää.

Lukiot ja ammattioppilaitokset ovat etäopetuksessa ainakin syyslukukauden loppuun saakka. Kevätlukukauden järjestelyistä tiedottaa opetuksen järjestäjä.

Liikuntapalvelut ja harrastustoiminta

Sisätiloissa kokoontuvien aikuisten (yli 20 v) harrasteryhmien toiminnan keskeytystä jatketaan 15.2.2021 saakka. Ammattimainen urheilu ei ole tässä tarkoitettua harrastetoimintaa. 

Tarkoitus ei ole rajoittaa niitä ulkoilmassa olevia harrastuksia, joissa turvavälit toteutuvat aidosti.

Kunnan uimahalli ja uimahallin kuntosali pysyvät suljettuna 15.2.2021 saakka.

Lasten ja nuorten ryhmämuotoinen harrastustoiminta keskeytetään 26.1.-15.2.2021.

Kulttuuripalvelut

Kirjasto on normaalien aukioloaikojen puitteissa avoinna ja lainaus- ja palautustoimintaa toteutetaan kuitenkin niin, että suositus, maksimikäyntiajasta on 15 minuuttia. Lukutilat ja kahvilatilat on suljettu.

Yleisötilaisuudet ja julkiset kokoontumiset

Yleisötilaisuuksien ja julkisten kokoontumisten henkilömäärä on enintään 10 henkilöä 15.2.2021 asti. Tällöinkin on noudatettava turvavälejä. Työyhteisöt voivat kuitenkin toimia turvavälein.

Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositetaan rajattavaksi 10 henkilöön. Kasvomaskia suositellaan käytettävän näissä tilaisuuksissa sisätiloissa, mikäli lähikontaktia ei voida välttää.

Etätyö

Etätyötä suositaan vahvasti niissä tehtävissä, joissa sitä voidaan soveltaa. Lisäksi edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Kunnanviraston asiantuntijatyöntekijöiden osalta on vahva etätyösuositus voimassa ja he ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse.

Sähköiset kokoukset

Kunnan luottamushenkilöorganisaation työskentely, jatkaa sähköisin kokouksin. Valtuuston kokouksista suoratoistolähetys, ja mahdollisuus seurata kokousta erillisestä huoneesta kunnanvirastolla.

Kasvomaskien käyttö

Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee yli 12-vuotiaita. Kasvomaskien käyttöohje/THL. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi. Vähävaraisille, joiden ei ole mahdollista itse hankkia suojaimia, jaetaan kangasmaskeja kuntien jakelupisteissä.

Maskia suositellaan käytettäväksi seuraavissa tilanteissa:

 • Toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja yläkoulussa. Koulussa siirrytään tähän uuteen maskisuositukseen, sitä mukaa kun maskit saadaan käyttöön.
 • Kaikissa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.
 • Joukkoliikenteessä.
 • Koronavirustestiin hakeutuessa matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, kodin ulkopuolella liikuttaessa.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Kaikissa jlkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.

Esimerkkejä julkisista sisätiloista ja yleisötilaisuuksista, joissa maskin käyttöä suositellaan:

 • Kaupoissa, ostoskeskuksissa, posteissa, pankeissa, kirjastoissa ja muissa vastaavissa sisätiloissa.
 • Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävissä tiloissa (vähintään yleisissä tiloissa ja pukeutumistiloissa). Urheilusuorituksen aikana maskia ei tarvitse käyttää.
 • Kirkoissa ja muissa uskonnollisten yhteisöjen tiloissa.
 • Konserttisaleissa, teattereissa ja muissa vastaavissa esityksiin käytettävissä tiloissa.
 • Elokuvateattereissa, museoissa, gallerioissa ja muissa vastaavissa tiloissa.
 • Kongressien, messujen ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämiseen käytettävissä tiloissa.
 • Vanhempien pikaisillakin vierailuilla esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulujen tiloissa.

Asiointiapua kuntalaisille

Koronatilanteen edetessä osa väestöstä tarvitsee kauppa- ja asiointiapua. Ensisijaisesti apua kannattaa kysyä läheisiltä, ystäviltä ja naapureilta.

Elintarvikeliikkeet, ravintolat, erikoistavarakaupat, apteekit ja taksiyrittäjät toimittavat tilauksesta elintarvikkeita ja lääkkeitä kotiin. Kannattaa seurata lehti-ilmoittelua ja erilaisia viestintäkanavia. Asiointiapu kuntalaisille.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä suositellaan tehtävän niin, että vierailulle osallistuisi kerrallaan vain yksi henkilö ja kesto olisi enintään 15 minuuttia. Vierailuja ei kielletä, vaan suosituksella pyritään vähentämään tartuntariskiä. Suosittelemme tapaamista ulkona, jos mahdollista. Vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia, huolehtia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Suosittelemme ottamaan kasvomaskin mukaan, kun menet sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköön potilaaksi tai vieraaksi.

Laajemmat vierailuohjeet: palveluasumisen yksiköiden vierailuohje ja yhtymän sairaaloiden vierailuohje

Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

Valtioneuvoston asetuksen mukaiset anniskelu- ja aukiolorajoitukset ovat voimassa lauantaista 5.12.2020 klo 00.00 alkaen. Maakuntamme ravintolat sulkevat ovensa kello 23, ja alkoholin tarjoilu loppuu kello 22. Ravintola voivat avautua kello 5 aamulla.

Matkustaminen

Kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta, jos on välttämätöntä matkustaa muille epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueille kuten pääkaupunkiseudulle.

Karanteeniajat

Yhtymässä on siirrytty 22.1.2021 THL:n uusien ohjeiden mukaisiin karanteeni- ja eristyspäätöksiin. Uusien ohjeiden mukaan koronavirukseen sairastuneen eristys on vähintään 10 vuorokautta aiemman 7 vuorokauden sijaan. Koronavirukselle altistuneiden lähikontaktien karanteeni taas pitenee kymmenestä päivästä 14 päivään. 

Eristys- ja karanteeniaikojen muutoksella pyritään reagoimaan Suomessakin jo todettuihin muuntuneisiin viruskantoihin (esim. brittivariantti), joiden tarttuvuus on aiempaa muotoa parempi. 

Koronavilkku

Suosittelemme Koronavilkku-sovelluksen lataamista, koska sen käytöllä voimme yhdessä estää koronaviruksen leviämistä. Koronavilkku-sovelluksen lataamisohje.

Päivitetty 21.1.2021

Yhteystiedot:

Päivi Rahkonen
kunnanjohtaja
044 780 1400