Kunnan palvelut koronatilanteessa

Tältä sivulta löydät voimassa olevat suositukset ja rajoitukset Hollolan kunnan palveluissa.

Päijät-Soten alueella on meneillään koronaepidemian vaikein jakso. Sairaala- ja tehohoidon tarve on noussut voimakkaasti. Koronatartuntojen määrä alueella on edelleen korkea. Alue on edelleen koronaepidemian leviämisvaiheessa. Lieväoireisena on tärkeää pysytellä kotona eikä tavata ystäviä tai käydä töissä. 

Epidemiaa hallitaan tehokkaimmin niin, että mahdollisimman moni ottaa koronarokotuksen. Rokote antaa tutkimustiedon perusteella erinomaisen suojan etenkin vakavaa koronatautia vastaan. 

Rokottamattomien riski sairastua koronaan on nyt huomattavan korkea. Tilaisuuksiin tulee osallistua vain terveenä.

Valtioneuvoston asettamat rajoitukset ovat voimassa alueemme. Valtioneuvoston asetus koronapassin käytön rajoittamisesta on tullut voimaan torstaina 30. joulukuuta, ja se on voimassa 31.1.2022 asti. Koronapassia ei voi tuona aikana käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille. Alueellamme voi järjestää sisätiloissa sellaisia yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään kymmen henkilöä. Ulkona henkilöraja on 50. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) päätti 18.1.2022, että Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueen asiakas-, osallistuja- ja yleisötilojen tulee jatkaa toimiaan lähikontaktien ehkäisemiseksi tiloissaan. Päätöksellä ja sen toteuttamisella pyritään ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa koronaviruksen tartuntariskiä kyseisissä tiloissa. Määräys on voimassa ajalla 20.1.-19.2.2022.

Yksityistilaisuudet suositellaan pitämään enintään 10 hengen tilaisuuksina. 

Katso lisätietoa koronapassista tästä linkistä.

Alueella on myös voimassa auki jääviä asiakas- ja yleisötiloja koskeva määräys. Näitä tiloja ovat esimerkiksi kaupat, urheilutilat, kirjastot, museot ja teatterit. Päätös velvoittaa tilojen käytöstä vastaavat toimijat vähentämään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä esimerkiksi rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai tekemällä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Määräys tilojen käytöstä koskee myös lasten ja nuorten harrastustoimintaa.  

Yleinen kasvomaskin käyttösuositus on voimassa kaikkialla maakunnassa, ja se koskee kaikkia yli 12-vuotiaita. 

Olennaista on, että kaikki toimijat ja yksilöt kantavat vastuuta ja että oleellisia ohjeita leviämisen estämiseksi (mm. turvavälit, käsihygienia, maskien käyttö ja koronavilkku) noudatetaan.

Varhaiskasvatus ja opetus

Kunta pyrkii toteuttamaan opetusta lähiopetuksena lasten ja nuorten kasvun sekä kehityksen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tähän kunta tarvitsee kaikkien kuntalaisten apua. Koronaohjeistus varhaiskasvatus ja opetus.

Liikuntapalvelut ja harrastustoiminta

Aluehallintoviraston 11.1.2022 päätökseen perustuen jatketaan mm. harrastus- ja virkistystilojen sulkua 13.1.-26.1.2022

Päätös tarkoittaa seuraavien tilojen sulkemista: 

 • Hollolan uimahalli ja kuntosali – suljetaan
 • Hämeenkosken kuntosali – suljettu
 • Kunnan sisäliikuntatilat ja ryhmäharrastustilat – pidetään suljettuna. Vuonna 2003 syntyneet ja sitä nuorempien lasten ja nuorten harrastustoiminta voi kuitenkin jatkua muutoin suljetuissa tiloissa.
 • Yleisöluisteluvuorot – perutaan
 • Jäähalllin yleisötilat - pidetään suljettuna
 • Yksityisten ryhmien (ml. perheryhmät) liikuntavuorot – perutaan
 • Järjestöjen varaamat vuorot kunnan sisäliikuntatiloissa ja liikuntapaikoilla – perutaan

Päätös ei koske ammattiurheilemista.

Mihinkään liikuntapaikkaan ei saa tulla oireisena.

Seuraa kunnan uutisointia uimahallin aukiolojen osalta www.hollola.fi/Uimahallin infosivu.

Kulttuuripalvelut

 • Pop- up kulttuuritalo – pidetään suljettuna
 • Hollolan kirjaston tapahtumatori – pidetään suljettuna
 • Kirjastot - Kirjastoissa voi asioida ilman koronapassia. Kirjastoissa noudatetaan turvallisuusmääräyksiä, maskisuositusta sekä turvavälejä
 • Kirjastoautossa voi asioida kerrallaan 3 henkilöä
 • Yhteisökahvilat – noudatetaan turvallisuusmääräyksiä, suositellaan maskien käyttöä ja turvaväliä
 • Wellamo- opisto – toiminta tauolla rajoitusten mukaisesti
 • Yhdistysten ja yhteisöjen varaamat kunnan kokoustilat – perutaan

Katso kirjastojen aukioloajat tästä linkistä.

Yleisötilaisuudet ja julkiset kokoontumiset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 17.12.2021 kieltänyt Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä sekä kaikki ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Päätös on voimassa ajalla 27.12.2021–26.1.2022.

Rajoituksista huolimatta aluevaalien ennakkoäänestys ja äänestys voidaan toteuttaa ennalta ilmoitetuissa tiloissa.

Koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille 31.1.2022 saakka.

Yleisiä hygieniavaatimuksia on edelleen noudatettava kaikkialla maakunnassa asiakastiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Yleisötilaisuuksissa tulee tarjota osallistujille mahdollisuus käsien puhdistamiseen tai desinfiointiin, asiakaspaikat tulee sijoittaa mahdollisimman väljästi, ja asiakkaita on ohjeistettava hyvistä käytännöistä, joilla terveysturvallisuutta parannetaan.   

Yleinen kasvomaskin käyttösuositus on voimassa kaikkialla maakunnassa, ja se koskee kaikkia yli 12-vuotiaita.  

Yksityistilaisuudet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 17.12.2021 kieltänyt Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä. Päätös on voimassa ajalla 27.12.2021–26.1.2022. Yksityistilaisuudet suositellaan pitämään enintään 10 hengen tilaisuuksina. Kasvomaskia suositellaan käytettävän näissä tilaisuuksissa sisätiloissa. Yksityistilaisuuksissa suositetaan noudattamaan THL:n vinkkejä turvallisiin juhliin.

Etätyö

Etätyötä suositaan vahvasti niissä tehtävissä, joissa sitä voidaan soveltaa. Lisäksi edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Kunnanviraston asiantuntijatyöntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse.

Luottamushenkilöiden kokoukset

Kunnan luottamushenkilöorganisaation työskentelyssä on palattu etäkokouksiin. Valtuuston kokoukset lähetetään edelleen suoratoistolähetyksinä.

Kasvomaskien käyttö

Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita. Kasvomaskien käyttöohje/THL. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi. Vähävaraisille, joiden ei ole mahdollista itse hankkia suojaimia, jaetaan kasvomaskeja kuntien jakelupisteissä.

Maskia suositellaan käytettäväksi seuraavissa tilanteissa:

 • Kouluissa neljäsluokkalaisista alkaen sekä yläkouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa.
 • Kaikissa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.
 • Joukkoliikenteessä.
 • Koronavirustestiin hakeutuessa matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, kodin ulkopuolella liikuttaessa.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Esimerkkejä julkisista sisätiloista ja yleisötilaisuuksista, joissa maskin käyttöä suositellaan:

 • Kaupoissa, ostoskeskuksissa, posteissa, pankeissa, kirjastoissa ja muissa vastaavissa sisätiloissa.
 • Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävissä tiloissa (vähintään yleisissä tiloissa ja pukeutumistiloissa). Urheilusuorituksen aikana maskia ei tarvitse käyttää.
 • Kirkoissa ja muissa uskonnollisten yhteisöjen tiloissa.
 • Konserttisaleissa, teattereissa ja muissa vastaavissa esityksiin käytettävissä tiloissa.
 • Elokuvateattereissa, museoissa, gallerioissa ja muissa vastaavissa tiloissa.
 • Kongressien, messujen ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämiseen käytettävissä tiloissa.
 • Vanhempien pikaisillakin vierailuilla esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulujen tiloissa.

Asiointiapua kuntalaisille

Koronatilanteen edetessä osa väestöstä tarvitsee kauppa- ja asiointiapua. Ensisijaisesti apua kannattaa kysyä läheisiltä, ystäviltä ja naapureilta.

Elintarvikeliikkeet, ravintolat, erikoistavarakaupat, apteekit ja taksiyrittäjät toimittavat tilauksesta elintarvikkeita ja lääkkeitä kotiin. Kannattaa seurata lehti-ilmoittelua ja erilaisia viestintäkanavia. Asiointiapu kuntalaisille.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja sairaaloissa suositellaan tehtävän terveysturvallissti. Suositellaan, että vierailulle osallistuisi kerrallaan mahdollisimman pieni määrä vierailijoita ja että vierailu toteutettaisiin ensisijaisesti ulkonan tai sairaalan yleisissä tiloissa. Mikäli tapaaminen ei ole mahdollista osaston ulkopuolella, toivotaan vierailijoiden rajoittavan vierailun keston mahdollisimman lyhyeen. Suosituksella pyritään vähentämään tartuntariskiä vierailujen yhteydessä. Vierailuja muissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä suositellaan tehtävän terveysturvallisesti. Suosittelemme tapaamista ulkona, jos se on mahdollista. Vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia, huolehtia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Suosittelemme ottamaan kasvomaskin mukaan, kun tulet sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköön potilaaksi tai vieraaksi.

Laajemmat vierailuohjeet: palveluasumisen yksiköiden vierailuohje ja yhtymän sairaaloiden vierailuohje

Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

Alueellamme ovat voimassa valtioneuvoston asettamat ravintolarajoitukset.

Matkustaminen

Huomioi THL:n matkustusohjeet ja Omakannasta saatava koronatodistus.

Koronavirustestit

Katso tästä linkistä tietoa koronatestauksesta.

Karanteeniajat

Koronalle altistuneiden kotikaranteeniaika on 19. tammikuuta lähtien viisi vuorokautta kaikilla riippumatta rokotuksista. 

Koronatartunnan saaneen kotieristysaika muuttuu 5 vuorokauden mittaiseksi oireiden alusta laskettuna tai oireettomalla 5 vuorokautta testin ottopäivästä alkaen henkilöillä, jotka ovat:

 • saaneet vähintään kaksi koronarokotetta
 • saaneet vähintään yhden rokotuksen ja sairastaneet koronataudin kerran tai
 • alle 12-vuotiaita (rokotuksista riippumatta) 

Vähintään 12-vuotiailla, joilla rokotussuoja on puutteellinen, kotieristys on vähintään 10 vuorokautta oireiden alusta ja oireettomalla 10 vuorokautta testin ottopäivästä alkaen. 

Jos oireet jatkuvat merkittävästi kahtena viimeisenä eristyspäivänä, tulee pysyä kotona, kunnes kuume on väistynyt ja muut oireet ovat selkeästi helpottaneet kahden vuorokauden ajan. 

Lue tästä ohjeet kotikaranteeniin

Kotikäyttöön tarkoitetun koronatestin ohjeistusta tästä linkistä / THL.

Koronavilkku

Suosittelemme Koronavilkku-sovelluksen lataamista, koska sen käytöllä voimme yhdessä estää koronaviruksen leviämistä. Koronavilkku-sovelluksen lataamisohje.

Koronapassi

Koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille 31.1.2022 saakka. 

Katso lisätietoa koronapassista tästä linkistä.

Koronavirusrokotteet

Rokottaminen koostuu kahdesta tai kolmesta rokoteannoksesta. Rokotusoikeus ja annosvälin toteutuminen tarkistetaan rokotuspisteellä. Asiointia nopeuttaa, jos sinulla on puhelimessasi tai tulostettuna Omakannan rokotustodistus. Ota mukaan myös henkilöllisyystodistuksesi (myös ajokortti tai Kela-kortti käyvät).

Toisen koronarokotuksen saa, kun ensimmäisestä annoksesta on vähintään 6 viikkoa.

Kolmannen koronarokotuksen saavat:

 • Voimakkaasti immuunipuutteiset, kun toisen annoksen ottamisesta on kulunut vähintään 2 kuukatta.
 • 60 vuotta täyttäneet tai riskiryhmiin kuuluvat, kun toisen annoksen ottamisesta on kulunut 3–4 kuukautta.
 • Alle 60-vuotiaat, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, voivat ottaa kolmannen rokoteannoksen 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.

Neljännen koronarokotuksen saavat voimakkaasti immuunipuutteiset, kun kolmannesta rokoteannoksesta on kulunut 3–4 kuukautta. Katso THL:n listaus riskiryhmistä.

Walk-in-rokotuspisteiden aukioloajat voi tarkistaa osoitteesta paijat-sote.fi/ajanvaraus-ja-tietoa-koronarokotuksista

Tietoa lasten ja nuorten rokotuksista.

Lue tarkemmat tiedot immuunipuutoksista THL:n sivuilta.


Sähköinen ajanvaraus: paijat-sote.fi
Ajanvaraus puhelimitse:
Salpakankaan sote-keskus 03 880 2401 ja 03 880 2501
Vesikansan sote-keskus 03 880 2788, ma–pe 8–15

Päivitetty 20.1.2022