Kunnan palvelut koronatilanteessa

Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset Hollolan kunnan palveluissa

Päijät-Soten alueella epidemia on palannut perustasolle muualla paitsi Lahden kaupungin alueella, missä epidemia on edelleen kiihtymisvaiheessa.

Yleinen kasvomaskin käyttösuositus on voimassa sekä perustason että kiihtymisvaiheen alueilla kaikkialla maakunnassa, ja se koskee kaikkia yli 12-vuotiaita.  

Olennaista on silti vielä, että kaikki toimijat ja yksilöt kantavat vastuuta ja että oleellisia ohjeita leviämisen estämiseksi (mm. turvavälit, käsihygienia, maskien käyttö ja koronavilkku) noudatetaan.

Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja, eikä yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan osallistumista voida siten myöskään suositella. Jos osallistuminen on välttämätöntä, tulee turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia noudattaa.

Varhaiskasvatus ja opetus

Kunta pyrkii toteuttamaan opetusta lähiopetuksena lasten ja nuorten kasvun sekä kehityksen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tähän kunta tarvitsee kaikkien kuntalaisten apua.

Perheen ulkopuolisia lähikontakteja suositellaan välttämään oman harkinnan mukaan.

Liikuntapalvelut ja harrastustoiminta

Aikuisten, nuorten ja lasten ryhmäharrastukset sisä- ja ulkotiloissa on sallittu 15.6. alkaen. Osallistujamäärä sisätiloissa 10 henkilöä ja ulkona 50. Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla voidaan kuitenkin järjestää sisätiloissa yli 10 (kymmenen) henkilön sekä alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa yli 50 (viidenkymmenen) henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta (liite 1).

Hollolan uimahalli on suljettu ajalla 7.6.-8.8.2021. Seuraa kunnan uutisointia uimahallin aukiolojen osalta www.hollola.fi/Uimahallin infosivu.

Lasten ja nuorten kesäleirit

Osallistujamäärä ulkona 50 henkilöä, mutta terveysturvallisuusohjeita tulee edelleen noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön turvallisen harrastustoiminnan ohjeiden mukaisesti. 

Kulttuuripalvelut

Katso kirjastojen kesäaukioloajat tästä linkistä.

Yleisötilaisuudet ja julkiset kokoontumiset

Yksityis- ja yleisötilaisuuksissa sisällä tai ulkona ei ole henkilömäärärajaa perustason eikä kiihtymisvaiheen alueilla. Yleisiä hygieniavaatimuksia on edelleen noudatettava kaikkialla maakunnassa asiakastiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Yleisötilaisuuksissa tulee tarjota osallistujille mahdollisuus käsien puhdistamiseen tai desinfiointiin, asiakaspaikat tulee sijoittaa mahdollisimman väljästi, ja asiakkaita on ohjeistettava hyvistä käytännöistä, joilla terveysturvallisuutta parannetaan.  

Yleinen kasvomaskin käyttösuositus on voimassa sekä perustason että kiihtymisvaiheen alueilla kaikkialla maakunnassa, ja se koskee kaikkia yli 12-vuotiaita.  

Kiihtymisvaiheessa olevan Lahden alueella lähikontakteja tulisi voida välttää yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa. Lähikontakti tarkoittaa sisätiloissa 15 minuutin oleskelua 2 metrin läheisyydessä ja ulkona fyysistä kosketusta.  

Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksissa suositetaan noudattamaan THL:n vinkkejä turvallisiin juhliin: https://thl.fi/fi/-/kesan-juhlat-lahestyvat-juhli-koronaturvallisesti-ja-noudata-alueellisia-suosituksia.

Etätyö

Etätyötä suositaan vahvasti niissä tehtävissä, joissa sitä voidaan soveltaa. Lisäksi edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Kunnanviraston asiantuntijatyöntekijöiden osalta on vahva etätyösuositus voimassa ja he ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse.

Sähköiset kokoukset

Kunnan luottamushenkilöorganisaation työskentely, jatkaa sähköisin kokouksin. Valtuuston kokouksista suoratoistolähetys, ja mahdollisuus seurata kokousta erillisestä huoneesta kunnanvirastolla.

Kasvomaskien käyttö

Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita. Kasvomaskien käyttöohje/THL. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi. Vähävaraisille, joiden ei ole mahdollista itse hankkia suojaimia, jaetaan kasvomaskeja kuntien jakelupisteissä.

Maskia suositellaan käytettäväksi seuraavissa tilanteissa:

 • Kouluissa neljäsluokkalaisista alkaen sekä yläkouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa.
 • Kaikissa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.
 • Joukkoliikenteessä.
 • Koronavirustestiin hakeutuessa matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, kodin ulkopuolella liikuttaessa.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Kaikissa jlkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.

Esimerkkejä julkisista sisätiloista ja yleisötilaisuuksista, joissa maskin käyttöä suositellaan:

 • Kaupoissa, ostoskeskuksissa, posteissa, pankeissa, kirjastoissa ja muissa vastaavissa sisätiloissa.
 • Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävissä tiloissa (vähintään yleisissä tiloissa ja pukeutumistiloissa). Urheilusuorituksen aikana maskia ei tarvitse käyttää.
 • Kirkoissa ja muissa uskonnollisten yhteisöjen tiloissa.
 • Konserttisaleissa, teattereissa ja muissa vastaavissa esityksiin käytettävissä tiloissa.
 • Elokuvateattereissa, museoissa, gallerioissa ja muissa vastaavissa tiloissa.
 • Kongressien, messujen ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämiseen käytettävissä tiloissa.
 • Vanhempien pikaisillakin vierailuilla esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulujen tiloissa.

Asiointiapua kuntalaisille

Koronatilanteen edetessä osa väestöstä tarvitsee kauppa- ja asiointiapua. Ensisijaisesti apua kannattaa kysyä läheisiltä, ystäviltä ja naapureilta.

Elintarvikeliikkeet, ravintolat, erikoistavarakaupat, apteekit ja taksiyrittäjät toimittavat tilauksesta elintarvikkeita ja lääkkeitä kotiin. Kannattaa seurata lehti-ilmoittelua ja erilaisia viestintäkanavia. Asiointiapu kuntalaisille.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja sairaaloissa suositellaan tehtävän niin, että vierailulle osallistuisi kerrallaan vain yksi henkilö ja kesto olisi enintään 15 minuuttia. Vierailuja ei kielletä, mutta suosituksella pyritään vähentämään tartuntariskiä.

Vierailuja muissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä suositellaan tehtävän terveysturvallisesti. Suosittelemme tapaamista ulkona, jos se on mahdollista. Vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia, huolehtia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Suosittelemme ottamaan kasvomaskin mukaan, kun tulet sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköön potilaaksi tai vieraaksi.

Laajemmat vierailuohjeet: palveluasumisen yksiköiden vierailuohje ja yhtymän sairaaloiden vierailuohje

Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

Alueemme ravintolat ovat auki valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

Matkustaminen

Kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta, jos on välttämätöntä matkustaa muille epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueille.

Ulkomailta palaaville matkustajille suositellaan omaehtoista 14 vuorokauden karanteenia, jota voi lyhentää kahdella testillä. Ensimmäinen testi otetaan rajalla (esim. lentokentällä) tai mahdollisimman pian maahantulon jälkeen. Toinen näyte aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen.

Testituloksia odottaessa on pysyttävä omaehtoisessa karanteenissa kotona tai majapaikassa. Jos molempien testien tulos on negatiivinen, voi omaehtoisen karanteenin keskeyttää.

Karanteeniajat

Omaehtoinen ja tartuntatautilääkärin määräämä oireettoman lähikontaktin karanteeni on 14 vuorokauden mittainen. Lieväoireiseen koronainfektioon sairastuneen kotieristys on vähintään 10 vuorokautta. Ennen eristyksen loppua sairastuneen tulee olla oireeton kahden päivän ajan. Samassa taloudessa asuvien karanteeni on 14 vuorokautta.

Koronavilkku

Suosittelemme Koronavilkku-sovelluksen lataamista, koska sen käytöllä voimme yhdessä estää koronaviruksen leviämistä. Koronavilkku-sovelluksen lataamisohje.

Koronavirusrokotteet

70-vuotiaat ja sitä vanhemmat alueemme asukkaat ovat saaneet kirjeen, jossa on ohjeet ajan varaamisesta koronarokotukseen. Kirje löytyy tästä linkistä. Ajanvaraus tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti verkkosivujen paijat-sote.fi kautta tai vaihtoehtoisesti puhelimitse. Koronarokotukset ovat laajentuneet alueellamme 30 vuotta täyttäneisiin ja arvioitu aloitusaika 16.6.2021 16-29 -vuotiaille. Uusia ikäryhmiä kahden viikon välein.

Sähköinen ajanvaraus: paijat-sote.fi.
Ajanvaraus puhelimitse:
Salpakankaan sote-keskus 03 880 2401 ja 03 880 2501
Vesikansan sote-keskus 03 880 2788, ma–pe 8–15

Päivitetty 1.7.2021