Kunnan palvelut koronatilanteessa

Tältä sivulta löydät voimassa olevat suositukset ja rajoitukset Hollolan kunnan palveluissa.

Sairaalahoidossa olevien määrä on vähentynyt selvästi, mutta on edelleen korkea. Suurin osa tartunnoista jää virallisten testien ulkopuolelle, joten luotettavaa tietoa tartuntojen määrästä ei ole. 

Lievien oireiden vuoksi ei yleensä tarvitse mennä terveydenhuollossa otettavaan koronatestiin. Päijät-Soten alueella koronaan sairastuneita ei enää määrätä tartuntatautilain mukaiseen kotieristykseen kuin poikkeustilanteissa. Lue tarkemmat ohjeet tästä linkistä

Epidemiaa hallitaan tehokkaimmin niin, että mahdollisimman moni ottaa koronarokotuksen. Rokote antaa tutkimustiedon perusteella erinomaisen suojan etenkin vakavaa koronatautia vastaan. 

Rokottamattomien riski sairastua koronaan on nyt huomattavan korkea. Tilaisuuksiin tulee osallistua vain terveenä. Kotitestin voi tehdä, jos koronaan sopivia oireita ilmaantuu. Jos testin tulos on positiivinen, suosittelemme omaehtoista kotieristystä. Altistuneelle suosittelemme kontaktien välttämistä, jos se on mahdollista. 

Yleisötilaisuuksissa ei ole henkilömäärärajaa 1.3.2022 lähtien.

Yksityistilaisuuksissa ei ole hankilömääräsuosituksia 1.3.2022 lähtien.

THL:n yleinen kasvomaskisuositus on poistunut 14.4.2022. Jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Jos on hengitystieinfektion oireita tai tietää altistuneensa koronavirukselle, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä, suositellaan maskin käyttöä. 

Olennaista on, että kaikki toimijat ja yksilöt kantavat vastuuta ja että oleellisia ohjeita leviämisen estämiseksi (mm. turvavälit, käsihygienia, maskien käyttö ja koronavilkku) noudatetaan.

Varhaiskasvatus ja opetus

Kunta pyrkii toteuttamaan opetusta lähiopetuksena lasten ja nuorten kasvun sekä kehityksen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tähän kunta tarvitsee kaikkien kuntalaisten apua. Koronaohjeistus varhaiskasvatus ja opetus.

Liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä harrastustoiminta

Aluehallintoviraston 1.2.2022 päätökseen perustuen kunnan matalan riskin tilojen käyttö vapautetaan ja kunnan tilat otetaan käyttöön ja toiminta käynnistyy yleisten koronaohjeiden mukaisesti 2.2.2022 alkaen (tai heti, kun se toiminnan käynnistäminen huomioon ottaen on mahdollista). Vapautus koskee seuraavia tiloja:

 • Hollolan uimahalli ja kuntosali
 • Hämeenkosken kuntosali
 • Kunnan sisäliikuntatilat ja ryhmäharrastustilat
 • Yleisöluisteluvuorot jäähallissa
 • Jäähallin yleisötilat
 • Yksityisten ryhmien (ml. perheryhmät) liikuntavuorot
 • Järjestöjen varaamat vuorot kunnan sisäliikuntatiloissa ja liikuntapaikoilla
 • Pop-up kulttuuritalo - avaa ovet 9.2.
 • Hollolan kirjaston tapahtumatori
 • Yhteisökahvilat
 • Yhdistysten ja yhteisöjen varaamat kunnan kokoustilat

Seuraa kunnan uutisointia uimahallin aukiolojen osalta www.hollola.fi/Uimahallin infosivu.

Katso kirjastojen aukioloajat tästä linkistä.

Yleisötilaisuudet ja julkiset kokoontumiset

Yleisötilaisuuksilla ei ole henkilömäärärajaa 1.3.2022 lähtien.

Yleisiä hygieniavaatimuksia on edelleen noudatettava kaikkialla maakunnassa asiakastiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Yleisötilaisuuksissa tulee tarjota osallistujille mahdollisuus käsien puhdistamiseen tai desinfiointiin, asiakaspaikat tulee sijoittaa mahdollisimman väljästi, ja asiakkaita on ohjeistettava hyvistä käytännöistä, joilla terveysturvallisuutta parannetaan.   

THL:n yleinen kasvomaskisuositus on poistunut 14.4.2022. Jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Jos on hengitystieinfektion oireita tai tietää altistuneensa koronavirukselle, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä, suositellaan maskin käyttöä. 

Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksissa ei ole henkilömääräsuosituksia 1.3.2022 lähtien.

THL:n yleinen kasvomaskisuositus on poistunut 14.4.2022. Jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Jos on hengitystieinfektion oireita tai tietää altistuneensa koronavirukselle, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä, suositellaan maskin käyttöä. 

Etätyö

Työnantajille suositellaan, että laajasta etätyöstä siirrytään 1. maaliskuuta 2022 alkaen asteittain etä- ja lähityön yhdistämiseen. Lisäksi on tarpeen edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Kunnanviraston asiantuntijatyöntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse.

Luottamushenkilöiden kokoukset

Kunnan luottamushenkilöorganisaation työskentelyssä on palattu läsnäkokouksiin. Valtuuston kokoukset lähetetään suoratoistolähetyksinä.

Kasvomaskien käyttö

THL:n yleinen kasvomaskisuositus on poistunut 14.4.2022. Jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Jos on hengitystieinfektion oireita tai tietää altistuneensa koronavirukselle, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä, suositellaan maskin käyttöä. Kasvomaskien käyttöohje/THL. Vähävaraisille, joiden ei ole mahdollista itse hankkia suojaimia, jaetaan kasvomaskeja kuntien jakelupisteissä.

Asiointiapua kuntalaisille

Osa väestöstä tarvitsee kauppa- ja asiointiapua. Ensisijaisesti apua kannattaa kysyä läheisiltä, ystäviltä ja naapureilta.

Elintarvikeliikkeet, ravintolat, erikoistavarakaupat, apteekit ja taksiyrittäjät toimittavat tilauksesta elintarvikkeita ja lääkkeitä kotiin. Kannattaa seurata lehti-ilmoittelua ja erilaisia viestintäkanavia. Asiointiapu kuntalaisille.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Katso vierailuohjeet palveluasumisen yksiköissä ja sairaaloissa tästä linkistä.

Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

Valtioneuvoston asettamat ravintolarajoitukset poistuvat 1.3.2022 lähtien. Anniskelua, aukioloaikoja, asiakasmäärää sekä istumapaikkoja ei rajoiteta. Yleiset hygieniavelvoitteet ravintoloille ovat voimassa alueellamme.

Matkustaminen

Huomioi THL:n matkustusohjeet ja Omakannasta saatava koronatodistus.

Koronarajoitukset ulkorajaliikenteessä päättyvät 30.6.2022

Koronavirustestit

Katso tästä linkistä tietoa koronatestauksesta.

Karanteeniajat

Tartuntatautilain mukaisia eristys- ja karanteenipäätöksiä ei enää tehdä koronaan sairastuneille tai koronavirukselle altistuneille kuin poikkeuksellisesti.

Koronalle altistuneen on suositeltavaa vähentää kontakteja 5 vuorokauden ajaksi.

Lue tästä ohje koronalle altistuneelle.

Lue tästä ohjeet kotikaranteeniin

Kotikäyttöön tarkoitetun koronatestin ohjeistusta tästä linkistä / THL.

Koronavilkku

Koronavilkkusovelluksen käyttö on päättynyt.

Koronapassi

Katso lisätietoa koronapassista tästä linkistä.

Koronapassi ja koronatodistuksen lukijasovellus poistuvat käytöstä Suomessa – koronatodistusta voit tarvita vielä matkustaessa

Koronavirusrokotteet

Rokottaminen koostuu kolmesta tai neljästä rokoteannoksesta. Rokotusoikeus ja annosvälin toteutuminen tarkistetaan rokotuspisteellä. Asiointia nopeuttaa, jos sinulla on puhelimessasi tai tulostettuna Omakannan rokotustodistus. Ota mukaan myös henkilöllisyystodistuksesi (myös ajokortti tai Kela-kortti käyvät).

Neljännen koronarokotuksen saavat:

 • Voimakkaasti immuunipuutteiset, kun kolmannen annoksen ottamisesta on kulunut vähintään 3-4 kuukautta. Katso THL:n listaus riskiryhmistä.
 • 80 vuotta täyttäneet.
 • Iäkkäille kotihoidon tai omaishoidon piirissä oleville tai vastaavasti terveydentilaltaan heikentyneille iäkkäille henkilöille, joiden kotona pärjääminen heikentyisi oleellisesti infektion saatuaan.
 • Yli 65-vuotiaat, jotka muun merkittävän terveydentilaa heikentävän syyn vuoksi saavat päivittäistä kotiapua tai ovat puolison hoivan varassa, voivat ottaa neljännen rokotuksen.

Neljäs rokoteannos voidaan antaa aikaisintaan 3 kuukautta kolmannen rokoteannoksen jälkeen. 

Tällä hetkellä rokotuksen saavat kaikki 5 vuotta täyttäneet ja tätä vanhemmat.

Rokotuksen saaminen ikäryhmittäin

Walk-in-rokotuspisteiden aukioloajat voi tarkistaa osoitteesta paijat-sote.fi/ajanvaraus-ja-tietoa-koronarokotuksista

Tietoa lasten ja nuorten rokotuksista.

Lue tarkemmat tiedot immuunipuutoksista THL:n sivuilta.


Sähköinen ajanvaraus: paijat-sote.fi
Ajanvaraus puhelimitse:
Salpakankaan sote-keskus 03 880 2401 ja 03 880 2501
Vesikansan sote-keskus 03 880 2788, ma–pe 8–15

Päivitetty 23.6.2022