Kunnan toiminta entistä läpinäkyvämmäksi

Kategoria:
Takaisin

Hollolan kunta pyrkii luomaan ja ylläpitämään keskinäiseen luottamukseen perustuvaa toimintakulttuuria, jossa edistetään hyvää hallintoa, ei suvaita lahjontaa eikä väärinkäytöksiä. Kestävien toimintaperiaatteiden edistämiseksi on kunnassa valmisteltu ohje, jonka kunnanhallitus on 15.5.2017 hyväksynyt. Ohjeita tulee noudattaa myös kunnan tytäryhtiöissä.

Hyvän hallinnon edistämisen osalta keskeisintä on, että havaitut epäkohdat nostetaan keskusteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hyvä hallinto heijastuu vahvasti kunnan työskentelyedellytyksiin ja sen vahvistaminen on kaikkien toimijoiden yhteinen etu.

Uusien luottamushenkilöiden koulutuksessa on kiinnitetty huomiota kestäviin toimintaperiaatteisiin.

Kunnanhallituksen päätös § 112

Ohje kestävien toimintaperiaatteiden edistämiseksi (pdf)

Julkaistu: 16.05.2017 12.14