Kunnanhallituksen 19.11. esityslistapoiminnot

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Kunnanhallitus kokoontuu maanantaina 19.11. klo 16.

kh

Lue koko esityslista klikkaamalla.

  • Valtuuston 12.11. päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano - Valtuustossa tehdyt kolme aloitetta esitetään valmisteltavaksi konsernipalveluissa.
  • Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelma - kunnanhallitus tarkastelee arviota ja suunnitelmaa ja tekee ehdotuksen valtuustolle.
  • Tilapäislainan ottamista koskevien valtuuksien myöntäminen - esityksessä maksuvalmiuden turvaamiseksi tilapäisen, lyhytaikaisen lainan ottovaltuus talousjohtajalle, 10 miljoonaa euroa.

Kuntalakiin lausutaan kriisikuntakriteereistä

  • Lausunto kuntalain muuttamisesta - valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa ns. kriisikuntakriteereiden arvioinnin perusteiden muuttamiseksi. Hollola lausuu muun muassa poistojen kohdentamiseen ja tapaan huomioida kunnan lainat. Hollola pitää kriteeristön muuttamista pääosin perusteltuna silloin, kun kunnan perustuslain mukainen itsehallinto toteutuu.
  • Ympäristötarkastajan viran perustaminen - esityksen mukaan lisäresurssia tarvitaan ympäristönsuojelun riittävän palvelutason ylläpitämiseksi ja toiminnan jatkuvuuden takia.
  • Henkilöstöpäällikön viranhakuprosessi ja kunnanjohtajan sijaisuus - henkilöstöjohtaja Anja Brofeldtin siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen kunnanjohtajalle esitetään uutta virkavapaan sijaista.
Julkaistu: 16.11.2018 11.05