Kunnanhallituksen kokous käsitteli 10.2.2020 mm. palveluverkkomuutosehdotusta

Takaisin

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 10.2.2020 mm. palveluverkkomuutosehdotusta, joka koskee kouluja ja päiväkoteja.

Kunnanhallituksessa 10.2. päätettiin mm. seuraavat asiat:

  • Tontin varaaminen Talonrakennus Toivanen Oy:lle tontin suunnittelua ja ennakkomarkkinointia varten, Hakapellontie 2, Kalliola.
  • Tonttien vuokraaminen Kukkilan Murronpellontiellä, korttelissa 230 sijaitsevat tontit 1 ja 2. Hakijoiden tarkoituksena on rakentaa tonteille 8 asuntoa, jotka ovat kytkettyinä paritaloina.
  • Hakemuksen tekeminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA) koskien aravarajoitusten purkamista KOy Harmaalepän osalta.
  • Paikallinen sopimus kunnan henkilöstöä koskien lomarahan vaihtamista vapaaksi sekä ohjeistus sairauspoissaoloista.
  • Nimettiin toimikunta, joka valmistelee kuntastrategian päivitystä sekä tekee esityksen kunnan organisaatiosta, toimielin- ja luottamushenkilörakenteesta ja toimintamallista 1.6.2021 alkaen.
  • Merkittiin tiedoksi 9-luokkalaisten vaikuttamispäivän 16.10.2019 aloitteiden käsittely sekä selvitys valtuustoaloitteista v. 2019.
  • Tehtiin ehdotus varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkomuutoksista valtuustolle, joka käsittelee asian kokouksessaan 17.2. Asiasta äänestettiin ja kunnanjohtajan ehdotus voitti äänestyksessä eli palveluverkkomuutosehdotus etenee valtuuston käsittelyyn muutoksitta.

linkki pöytäkirjaan

Julkaistu: 11.02.2020 09.44