Kunnanhallituksen kokouksessa 15.10. päätettyä

Kategoria:
Takaisin

Kunnanhallitus hyväksyi elinvoiman palvelualueella valmistellun lausunnon Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2019-2022:
- A-luokan hankkeeksi määritetty Rantatien kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä kirkonkylä - Pyhäniemi käynnistettäisiin mahdollisimman pian
- valtatien 24 parantaminen välillä Karisto - Kalliola mm. jalankulku- ja pyörätieväylä Kalliolan koulun ja päiväkodin kohdalla sekä Paimelantien (Mt 14119) liittymän porrastaminen, alikulkukäytävä ja liittymän pysäkkijärjestelyt
- seuraavan suunnitelman laadinnassa toivotaan myös huomioitavan Hollolan kunnan alueella olevan alemman tieverkon huonontunut kunto

Valtuuston kokousten videointia 1.1.2019 lähtien päätettiin äänestyksen jälkeen ehdottaa valtuustolle.

Päätettiin perustaa kuntaan maankäyttöinsinöörin virka 1.11.2018 alkaen.

Päijät-Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman, kunnanhallitus totesi lausuntonaan vastaavan kunnan omaa taloudellista, muille kuin sote-toiminnoille osoitettavaa raamia. Kunta pitää tärkeänä, että maakuntaliitto painottaa toiminnassaan tulevien muutosten ennakointia, vaikuttavien ratkaisujen etsintää ja tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa.

Koulutuskeskus Salpauksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2019-2021 ja talousarviosta 2019, kunnanhallitus totesi lausuntonaan, että talous tulisi saattaa tasapainoon siten, että myös poistot voidaan kattaa ja samalla toiminnan osalta painottaa oppilaiden saamaa opetustarjontaa siten, että työelämävalmiudet ovat riittävät eivätkä opinnot viivästy heikon kurssitarjonnan vuoksi.

Kunnanhallitus hyväksyi Hämeenkosken Biolämpö Oy:n osakkeiden 100 953 arvonalennuksen ja merkinnän kuluksi kirjanpitoon.

Kunnanhallitus varaa vuoden 2019 talousarvioesitykseen 97 000 euroa Kiinteistö Oy Liikejalavan osakkeiden ostamiseksi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta ja Hollolan seurakunnalta, jolloin Hollolan kunta omistaa kokonaan rakentamattoman kerrostalotontin osakkeet Hedelmätarhassa.

Kunnanhallituksen pöytäkirja luettavissa kunnan kotisivuilta.

Julkaistu: 16.10.2018 10.45