Kunnanhallituksen kokous 2.7.2020

Takaisin

Agenda

 • Hollolan kunnan tietohallintopalvelujen järjestäminen
 • Hollolan projektimalli
 • Osallisuusohjelma
 • Varauksen jatkoaikahakemus, Teollisuustontti, Kukonkoivu 1014/1, pullottamo Salpaus Springs Oy (ent. Bare Oy)
 • Y-tontin kortteli 513 tontti 2, Soramäki varaaminen / MVH-Kiinteistöhallinnointi Oy
 • Lausuntopyyntö Pelastuslaitoksen maksuosuusjärjestelmän muuttamisesta
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus, maakuntien perustaminen
 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous 7.8.2020
 • Palvelusopimus 2021 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
 • Maakunnalliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärjet ja koordinaatiotyö
 • Valtuustoaloite - Etsivä ja löytävä vanhustyö -hanke Hollolaan
 • Koronaepidemia, kunnanjohtajan erityistoimivalta poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa, yrittäjälinjaukset
 • Henkilöliikenne Riihimäki - Lahti (-Kouvola) välillä
 • Talouden tasapainottamistyön ohjausryhmään nimeäminen
 • Lisäpykälä: Otto-oikeuden käyttö: Hyvinvointivaliokunta 24.6.2020 § 77 (lisäpykälä)
   

Pöytäkirja

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kunnan sivuilla: KH Pöytäkirja 2.7.2020.

 

Hollolan kunnan tietohallintopalvelujen järjestäminen

Muuttuva toimintaympäristö ja lisääntyneet ulkoiset uhat ovat aiheuttaneet tietohallintopalveluiden uudistamisen tarpeen. Tarve tulee mm. nopeasta teknologisesta kehityksestä, digitalisaation kehittämistarpeesta, kyber- ja tietoturvauhista, joita kuntiin on viime aikoina kohdistunut ja suhteellisen pienen tietohallintoyksikön haavoittuvuudesta.

Kokouksessa hyväksyttiin ehdotus: Hollolan kunta etenee Kuntien Tiera Oy:n kanssa tietohallintopalvelun ulkoistuksen neuvotteluvaiheeseen ja kunta aloittaa yhteistoimintalain mukaiset menettelyt mahdollisista muutoksista henkilöstön kanssa.

 

Osallisuusohjelma

Kuntastrategiassa tulee yhtenä osatekijänä ottaa huomioon kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Osallisuusohjelma on pitkäjänteinen kuntalaisten osallisuuden kehittämistä ohjaava asiakirja, jota toteutetaan vaiheittain. Ohjelmaan on kirjattu Hollolan kunnan osallistamisen muodot ja painopisteet. Ohjelma näyttää tietä kuntastrategiasta kuntalaisten luontevaan osallistumiseen.​ Osallisuusohjelmaa on työstetty poikkihallinnollisessa työryhmässä ja sitä on käsitelty palvelualueiden ja kunnan johtoryhmässä.

Tutustu osallisuusohjelmaan.

 

Maakunnalliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) kärjet ja koordinaatiotyö

Hollolan kunnan hyvinvointityötä ohjaa hyvinvointityön ohjausryhmä, joka koostuu kunnan johtoryhmän jäsenistä ja puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja. Työryhmän pääasiallisena tehtävänä on parantaa kuntalaisten hyvinvointia kehittämällä ja arvioimalla kunnan eri toimintoja. Hollolan kunta tarvitsee kunnan oman HYTE-työn tueksi asiantuntevasti koordinoitua maakunnallista työtä. Kunnanhallitus hyväksyi osaltaan maakunnalliset HYTE-työn kärjet: vuosille 2020-2025 ovat:

 1. Mielen hyvinvointi
 2. Osallisuus ja yhteisöllisyys
 3. Arjen turvallisuus
 4. Päihteettömyys ja elintavat


Muuta kokouksessa päätettyä

Korona-tilanteen ajaksi kunnanjohtajalle annetut poikkeusvaltuudet todettiin päättyneiksi. Vesipullottamoa varten varatulle tontille myönnettiin jatkovarausaikaa vuoden loppuun. Kunnanhallitus näytti vihreää valoa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Mehiläisen suunnittelemalle yhteisyritykselle. Kunnanhallitus tukee kannanotossaan Riihimäki-Lahti junavuorojen vuorovälien riittävyyttä.

Julkaistu: 03.07.2020 13.03