Kunnanhallituksessa 11.5. käsiteltiin mm. strategista yleiskaavaa

Takaisin

Kunnanhallituksessa 11.5. käsiteltiin mm.

  • Keskikankaantie 2, asemakaavan muutos (ent. Nesteen tontti): Korttelialueelle sallitaan liike- ja toimistorakentamista 3530 kerrosneliömetriä. Valtuusto päättää kaavamuutoksesta kesäkuussa.
  • Strateginen yleiskaava 2020: Strateginen yleiskaava antaa perustaa kaikkien kunnan palvelualueiden tulevaan suunnitteluun aikataulun, volyymin ja toteuttamistapojen osalta. Kunnanhallitus päätti asettaa strategisen yleiskaavan luonnoksen ja valmisteluaineiston nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.
  • Hyväksyttiin Hollolan kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä 98- 411- 7-515 Helläkoti II koskevan maanvuokrasopimuksen purkaminen
  • Hyväksyttiin maanvuokrasopimus kortteli 109, Kalliola / Helmi Seniorikodit Oy
  • Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusmenettely (MAL), kunnan lausunto sopimuksesta: Kansallisen kaupunkipolitiikan yksi muoto on MALsopimusmenettely, joissa Suomen suurimpien kaupunkiseutujen ja valtion kesken sovitetaan yhteen kaupunkiseutujen tärkeimpiä maankäyttöön, asumiseen ja liikenteen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä.
  • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokouksen 25.5.2020 edustajien valinta ja toimintaohjeet
  • Kunnan vakuutuksien kilpailuttaminen, hyväksyttiin If Vahinkovakuutus Oyj:n tarjoukset
  • Merkittiin asumisen markkinointiohjelma tiedoksi
  • Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen talousarviosta lausunto

Lue pöytäkirja linkin takaa

Julkaistu: 13.05.2020 08.21