Kunnanhallituksessa 25.3. Vesikansan kaavarunko, Heikkilän tonttiale ja keväällä alkavat toimielinten vaalit

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

kunnanhallitus

Kunnanhallitus kokoontuu maanantaina 25.3. klo 14 ja alla poimintoja pitkältä esityslistalta, jossa kösitellään myös muun muassa vuoden 2018 tilinpäätös, henkilöstökertomus, vanhus-ja vammaisneuvoston toimintakertomus. Kunnanhallituksessa myös valtuuston, hallituksen ja valiokuntien vaalit ajalle 1.6.2019-31.5.2021.

Esityslista kokonaisuudessaan luettavissa täältä.


Vesikansan keskustan ja Sorvasen kaavarunko vahvistaisi Vesikansaa Hollolan osakeskuksena.

 
Kunnanhallituksessa tiedoksi merkittävänä ja hyväksyttävänä: Sorvasen ja Kalliolan koulun ympäristön alueen kaavarungon tavoitteena on tutkia alueen maankäytön kehittämistä ja voimistaa alueen merkitystä yhtenä Hollolan osakeskuksena. Kaavarunko laaditaan tulevien asemakaavamuutoksien pohjaksi, se on luonteeltaan asemakaavaa yleispiirteisempi ja yleiskaavaa yksityiskohtaisempi, epävirallinen maankäyttösuunnitelma. Kaavarungon avulla kartoitetaan asemakaavoituksen reunaehdot muun muassa täydennysrakentamiselle, palveluiden ja liikenteen järjestämiseksi sekä viherrakenteen ja suojeluarvojen yhteensovittamiseksi maankäytön kanssa. Alueen strateginen yleiskaava ohjaa  asemakaavoitusta, mutta kaavarungon ohjaava merkitys kuitenkin säilyy yleiskaavaa yksityiskohtaisempana, ohjeellisena suunnitelmana.

Hämeenkosken Heikkilän tonttien määräaikainen myyntihinnan alennus laskisi tonttien hintaa reippaasti alle puoleen

Kunnanhallitus päättää esittääkö se valtuustolle Hämeenkosken Heikkilän alueen tonttien myyntihinnaksi  5 000 euroa/tontti määräajaksi siten, että ostopyyntö tontista tulee tehdä 31.12.2019 mennessä ja lopullinen tonttikauppa 31.3.2020 mennessä. Kooltaan 1161 - 1610 neliöisten tonttien maapohjan hinta on nyt 11 €/m².  Heikkilän asuinalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat niin päiväkoti kuin muutama vuosi sitten peruskorjattu Hämeenkosken alakoulu.Kirjasto, terveyskeskus ja kauppa sijaitsevat 1,5 kilometrin päässä Heikkilästä. Tarjottavat tontit ovat päättyvän kadun varrella.

Nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteen, että Hollolan kunta tutkisi Vuolenkosken kylässä käytössä olevaan 14-19-vuotiaiden nuorten työpalveluun, jossa nuori voi työllistyä omalle kylälleen.

 
 

Julkaistu: 22.03.2019 14.48