Kunnanhallituksessa 27.5.

Kategoria:
Takaisin

kunnanhallitus

Kunnanhallituksen esityslista luettavissa tästä linkistä.

Kunnanhallituksessa maanantaina esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi:

 • Tilikauden 2018 korjattu tilinpäätös ja samalla:
  • sitovien määrärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset
  • kirjataan investointeihin liittyvää poistoeron vähennystä 5 897,59 euroa
  • tilikauden alijäämä 2 109 331,17 euroa siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille
 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän uudistettu perussopimus, keskeiset muutokset kohdentuvat seuraaviin perussopimuksen kohtiin:
  • yhtymäkokous -malliin siirtyminen
  • työvaliokunnan roolin sekä ja palvelusopimus- ja taloussuunnitteluprosessin täsmetäminen
  • kuntafoorumi –tilaisuus
  • "Yhtymän toiminnan rahoitus” –kappaleeseen on esitetty useita korjauksia ja täsmennyksiä
  • poistettu yhtymän perustamisvaiheen ”kahden johtajan” –mall
  • lisätty maininta tarkastuslautakunnan resursoinnista sekä uutena valvontainstrumenttina erityisen tarkastuksen mahdollisuus
 • Uudistettu konserniohje
 • Paimelan osayleiskaavan vireilletulo sekä kaavan tavoitteet
 • Terveystien varrella olevien korttelin 244 tonttien 1-3 luovutus tapahtuu perusteluosan ja liitteenä olevan kilpailuasiakirjaluonnoksen periaatteiden mukaisesti siten, että tonttien pohjahinnat ovat 220 euroa/asuntok-m2.

Kunnanhallituksessa esillä myös:

 • Päätös lähteä Vähä-Tiilijärven toimenpiteiden osalta mukaan Vesiensuojelun toimenpiteet Lahden seudulla 2019 -hankkeeseen
 • Seudulliselle joukkoliikennelautakunnalle annetaan elinvoimavaliokunnan valmistelema lausunto runkolinjastosuunnitelmasta ja joukkoliikenteen kehittämisestä
Julkaistu: 26.05.2019 18.07