Kunnanhallituksessa talouden tasapainotusta 10.6.

Kategoria: Muut uutiset Opetus
Takaisin

Lue koko esityslista klikkaamalla tätä.

Taustaa talouden tasapainottamisesta

Kunnan toimintaympäristön muutos on nopeaa ja laajaa. Viimeisen parin vuoden aikana on ensimmäistä kertaa tuotettu laajaa data-pohjaista väestöanalyysiä ja nostettu sitä myös laajempaan tietoisuuteen. Tilastoanalyysit syntyvyyden alentumisen ja muuttoliikkeen vaikutuksista ovat osoittaneet, ettei kysymys ole väliaikaisesta, vaan pysyvämmästä ja laajemmasta ilmiöstä. Samanaikaisesti väestö supistuu, keskittyy ja ikääntyy voimakkaasti. 

Vuoden 2018 tilinpäätös oli 2,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Osavuosikatsauksen ennuste vuoden 2019 tilinpäätöksestä on 1,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kunnan sote-menojen pohjalta tehty ennuste päätyy jopa 4 miljoonan euron ylitykseen. Mikäli kasvu jatkuisi trendin mukaisesti, kunnan tilinpäätös vuonna 2019 päätyisi yli 4 miljoonan euron alijäämään.

Esityksen mukaan talouden ennustaminen on vaikeaa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa on myös kunnalle odotettavissa uusia velvotteita.

Valtuutetuille tehdyn kyselyn mukaan 54 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että kunnassa tulee ryhtyä välittömästi säästötoimenpiteisiin alijäämän pienentämiseksi ja tilanteen ennakoimiseksi.

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Sen tulee ryhtyä tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin.

Esityksenä keskeyttää kouluinvestoinnit

Kunnanhallituksen esityslistalla esitetään keskeisenä linjauksena keskeyttää välittömästi kouluinvestoinnit, lukuun ottamatta akuutteja sisäilmakorjauksia. Hyvinvointivaliokunnalle annetaan tehtäväksi laatia esitys palveluverkosta vuoteen 2024. Talouden tasapainotus etenee valtuuston päätökseen 17.6.

Julkaistu: 10.06.2019 09.30