Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Kunnanhallituksessa on 11 jäsentä, jotka valtuusto valitsee valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee myös kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Valtuuston puheenjohtajilla sekä valiokuntien puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa.

Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Katso kunnanhallituksen tehtävät hallintosäännöstä.

Katso kunnanhallituksen kokoonpano Tweb-palvelusta.

Kunnanhallitus
PL 66 (Virastotie 3)
15871 HOLLOLA
keskus: (03) 880 111
kirjaamo(a)hollola.fi

Kunnanhallituksen sihteeri
Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja
044 780 1700