Kunnanhallitus 18.2. lausuu kierrätyspuistohankkeen YVA-ohjelmasta ja arvioi itseään

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

kh

Lue koko esityslista täältä

Esityslistapoimintoja

  • Arviointi hulevesitulvariskeistä on kunnanhallituksen hyväksyttävänä.
  • Konsernipalvelujen ja Hollolan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttösuunnitelmat ovat niin ikään kunnanhallituksessa. Käyttösuunnitelma on talouden ja toiminnan talousarviosta johdettu suunnitelma.
  • Vanhus- ja vammaisneuvostoon esitetään Hollolan Kansallisten Senioreista uudeksi jäseneksi Eija Jokista ja varaedustajaksi Raili Koivistoa 


Kunnanhallitus lausuu Lahden seudun kierrätyspuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelmasta) seuraavaa:

  • Kierrätysalue ei saa sijoittua kilometriä lähemmäs asumiseen asemakaavoitettua tai strategisessa yleiskaavassa asemakaavoitettavaksi tarkoitettua aluetta.
  • Melua, pölyä yms. haittoja aiheuttavat toiminnat tulee rajata ja sijoittaa varattavalle alueelle siten, etteivät ne muodosta asutukselle merkittävää häiriötä.
  • Yhdyskuntajätettä (haisevaa kotitalousjätettä) ei sijoiteta alueelle.
  • Näihin liittyen esityksessä lausutaan, että erityisesti haju- ja terveysvaikutuksista sekä melun että pölyn osalta asutus ja vallitsevat tuulensuunnat tulee mallintaa ja huomioida. Lisäksi kunnanhallitus kiinnittää huomiota asioiden ja käsitteiden selventämiseen ja ymmärrettävyyteen (yleinen luettavuus) sekä loppusijoitettavan jätteen tarkempaan riskien analysointiin että suojaukseen.


Kunnanhallitus on myös arvioinut omaa ja kunnanjohtajan toimintaa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Kunnanhallitus käy läpi arvioinnin tulokset ja mahdollisesti linjaa kehittämiskohteita/toimia hallitustyöskentelyn edelleen kehittämiseksi.

Julkaistu: 15.02.2019 17.35