Kunnanhallitus käsittelee vuoden 2020 ensimmäisessä kokouksessaan mm. Parinpellon asemakaavaa

Takaisin

Kunnanhallitus kokoontuu vuoden 2020 ensimmäiseen kokoukseensa maanantaina 20.1. Asialistalla on seuraavat asiat:

  • Parinpellon asemakaavan laajennus: Kunnanhallitus tekee valtuustolle ehdotuksen kaavan hyväksymisestä valtuustossa 17.2.
  • Merkitään tiedoksi hyvinvointivaliokunnassa käsitelty Aki Markkolan ym. tekemä valtuustoaloite varhaiskasvatuksen seudullisesta yhteistyöstä loma-aikoina.
  • Kunnanhallitus on arvioinut omaa työskentelyään ja linjaa kokouksessaan mahdollisia kehittämiskohteita/toimenpiteitä hallitustyöskentelyn edelleen kehittämiseksi.
  • Hyväksytään kunnanjohtajan vuoden 2020 työohjelma.
  • Perustetaan kuntastrategia -toimikunta, jonka tehtävänä on tehdä esitys kuntastrategian päivityksestä sekä kunnan organisaatiosta, toimielin- ja luottamushenkilörakenteesta ja toimintamallista 1.6.2021 alkaen. Esityksen tulee olla valmis 31.12.2020.

Linkki esityslistaan

Julkaistu: 16.01.2020 11.13