Kunnanhallitus palauttaa talousarviot valiokuntiin ja esittää vuoden jatkoa LahtiRegionille

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Miljoonan euron säästöt mielessä

Kunnanhallitus kokoontuu 2.10. käsittelemään valiokunnilta saamiaan talousarvioesityksiä vuosille 2018-2019. Kunnanjohtajan esitys on palauttaa arviot valiokunnille noin miljoonan euron säästöjen löytymiseksi. Tällä tavoitellaan talousrealismia sote- ja maakuntauudistuksen murrokseen, joka vaikuttaa kunnan tulevaisuuden talouskuntoon merkittävästi. Ehdotukset tulee antaa 20.10.2017 mennessä.

Terveystie 2:n kiinteistökauppa etenee

Hollolan Konsulttikeskus ja kunnan välisen kiinteistökauppaa Terveystie 2:ssa on neuvoteltu vuodesta 2012 tuloksetta. Terveystie 2 kiinteistö kytkeytyy ja on kytkettävissä tarkastelussa olevaan laajempaan sote-kiinteistöratkaisuun, ja kiinteistön omistus ja hallinta voi edistää kokonaisratkaisun syntymistä. Hollolan Konsulttikeskus Oy on syyskuussa 2017 hyväksynyt konsernijaoston vastatarjouksen 430 000 euroa, ja kunnanhallitus esittää valtuustolle kauppaa koskevan lisämäärärahan varaamista investointiosaan.

LahtiRegion jatkoajalle

Alueellista markkinointiyhteistyötä Lahti Region Oy:n kanssa esitetään jatkettavaksi vuoden 2018 loppuun. Saatesanoina kunnanhallitus edellyttää toimivaa, vuorovaikutteista ja tasapuolista yhteistyötä niin kunnan kuin yrittäjien kanssa.

Maaseutuohjelma, kaavoitus, tienpito - työ- ja toimintasuunnitelmat kunnanhallituksessa

Päijät-Hämeen maakuntastrategiasta lausutaan toimeenpanoa tähdentäen, jotta tavoitteet jalkautuisivat konkreettiseen tekemiseen ja toimintaan itse kunnissa. Toimeenpano-ohjelmiin kunnanhallitus esittää mittareiden luomista. 

Lisäksi kunnanhallitus perehtyy Martta-maaseutuohjelman toimintasuunitelmaan ja kaavoituksen vuoden 2018 työohjelmaan.

Myös jo elinvoiman valiokunnassa lausuttu tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2018-2021 hyväksytään kunnanhallituksessa. Hollola pitää erittäin tärkeänä, että Rantatien kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä kirkonkylä-Pyhäniemi käynnistyy mahdollisimman pian. Kunnalla on valmius budjetoida rahoituksesta viisikymmentä prosenttia jo vuodelle 2018 hankkeen toteuttamiseen. ELY-keskuksessa väylän rakentaminen on määritetty A-luokan hankkeeksi.

Vanhus- ja vammaisneuvostoon nimetään veteraaniedustajaksi Hollolan Sotaveteraanit ry:n Jukka Torstila.

Julkaistu: 02.10.2017 13.03