Kunnanhallitus panee täytäntöön kunnan talouden tasapainotuksen 24.6.

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Lue koko esityslista kunnanhallituksen 24.6. kokouksesta täällä.

Muita aiheita kunnanhallituksessa on muun muassa digitalisaatio-ohjelma, hyvinvointiyhtymän osavuosikatsaus, vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelma ja valtuustoaloite Keski-Tiilijärven uimarannan statuksen nostamisesta viralliseksi uimarannaksi.

Talouden tasapainotusohjelman toimet aloitetaan

Valtuusto hyväksyi 17.6. talouden tasapainotusohjelman, joka käynnistetään välittömästi. Kunnanhallituksessa esitellään talouden tasapainotuksen jatkotarkastelua ja vastuuttamista. Jatkotoimissa perataan kunnan talous muun muassa käymällä läpi isot kuluerät ja palveluostot ja tekemällä analyysia kunnan talousennusteista.

Kunnanhallituksen esittää toimia seuraaviin asiakokonaisuuksiin:

 • Kokonaisanalyysi kunnan taloudesta
  Talouden tasapainotus lyhyellä tähtäimellä: analysointi, priorisointi ja karsinta
  Kunta on aktiivinen toimija sote-palvelujen kulukehityksen hallinnassa
  Henkilöstön osaamista (suhteessa toimintaympäristön) muutokseen arvioidaan aktiivisesti
 • Kunta keskittyy strategiseen omistukseen ja vaikuttavaan yhteistoimintaan
  Kunta selkeyttää ja linjaa tavoitteitaan omistamisen ja yhteistoiminnan osalta
  HAT:n rooli arvioidaan
 • Kunta pyrkii välttämään omia kiinteistöinvestointeja vaihtoehtoisin palvelumallein (mm. palveluseteli, investorit, vuokraus)
 • Kunnanviraston toimistotilat sijoittuvat pääosin olemassa oleviin kunnan tiloihin
 • Yhteisöllinen kirjasto muodostaa julkisten palvelujen keskeisimmän toimipisteen; sen toimintakonseptin kautta tehostetaan kunnan palveluja ja palveluohjausta
 • Jokainen täytettävä tehtävä arvioidaan suhteessa yksikön/organisaation osaamisvajeeseen ja kriittisimpien tehtävien resurssivajeeseen
 • Palvelupisteiden väheneminen edellyttää henkilöstön siirtoa työyksiköiden välillä ja eläköitymisen hyödyntämistä osana kysynnän muutoksia
 • Nuorten työelämävalmiuksien ja –harjoittelumahdollisuuksien lisääminen
  Vaikuttava hyvinvoinnin- ja terveydenedistämistyö:
 • Kunta keskittyy keskeisimpiin (volyymi: määrä/eurot) haasteisiin ja etsii niihin vaikuttavimpia, systemaattisia toimintamalleja
 • Yhdyspintatyö määritellään (roolit, vastuut) soten kanssa sujuvien prosessien ja vaikuttavuuden lisäämiseksi
 • Kunnan organisaation muutostarpeita arvioidaan suhteessa vaikuttavan hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen tavoitetilaan 1.6.2021 valtuustokauden alkuun
 • Yksityisrahoitteisten investointien edistämiseen kehitetään malleja ja kumppanuussopimuksia
 • Kunnanviraston kiinteistön tilalle haetaan yksityistä investointia, jonka synnyttämisessä kunta voi olla mukana kaikkia kuntalaisia palvelevan tilan/tilojen osalta
 • Nostavan seisakkeen toteuttaminen

Julkaistu: 24.06.2019 13.52