Eilisessä Hollolan kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltiin talousarvio 2020

Takaisin

Hollolan kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat 9.12.2019:

  • Liike- ja toimistorakentamiseen kaavoitettavan tontin, Keskikankaantie 2, hinnoittelu hyväksyttiin. Valtuusto päätti Hämeenlinnantien, Keskikankaantien ja Terveystien kulmauksessa olevan, asemakaavamuutoksen kohteena olevan tontin rakennusoikeuden hinnaksi 125 €/k- m2.

  • Hollolan vesistövisio, laatiminen ja toimenpiteet 2020 – 2025 merkittiin tiedoksi.

  • Valtuusto hyväksyi kunnan ja Hollolan vesihuoltolaitoksen välisen hulevesisopimuksen. Vesihuoltolaitos huolehtii huleveden viemäröinnistä sopimuksen mukaisesti. Huleveden toiminta- alue korvataan huleveden viemäröintialueella, jolla vesihuoltolaitos huolehtii huleveden viemäröinnistä. Vesihuoltolaitos ei toistaiseksi peri kunnalta yleisten alueiden huleveden viemäröinnin korvausta.

  • Valtuusto hyväksyi esitetyn vesihuoltolaitoksen hinnaston muutoksen, joka astuu voimaan 1.6.2020 alkaen ja korvaa edellisen 1.4.2019 voimaan tulleen hinnaston. Vesihuoltomaksuilla tulee vesihuoltolain mukaisesti kattaa kaikki vesihuoltopalveluiden tuottamisesta vesihuoltolaitokselle aiheutuvat kustannukset. Käyttö- ja perusmaksut ovat jatkuvia maksuja, jotka peritään liittyjiltä vuosittain. Liittymismaksu on kertaluontoinen ja se peritään kiinteistön liittyessä osaksi vesihuoltolaitoksen verkostoa.

  • Hollolan vesihuoltolaitoksen sopimusehtojen ja yleisten toimitusehtojen päivitykset hyväksyttiin. 

  • Maakuntavaltuuston varajäseneksi valittiin Miikka Lönnqvist.

  • Valtuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman esitettyjen liitteiden mukaisesti. Lisäksi hyväksyttiin ehdotus lisärahoituksesta vuodelle 2021 arvoltaan 150 000 €, joka tarvitaan jo aiemmin budjetoidun 700 000 € lisäksi koskien kevyenliikenteen väylän rakentamista välille Kirkonkylä-Pyhäniemi. Mikäli pyöräily- ja kävelyintrastruktuurin kehittämisprojekti yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa toteutuu, rakennussuunnitelma valmistuu vuoden 2020 keväällä ja rakentaminen alkaa myös jo ensi vuonna.

Lue lisää: 

Julkaistu: 10.12.2019 08.46