Kunnanvaltuustossa 25.9. talousarviomuutoksia ja aloitteita

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Kunnanvaltuusto kokoontuu 25.9.2017

Kunnanvaltuustossa 25.9. talousarviomuutoksia ja aloitteita

Kunnanvaltuuston kokous 25.9.2017 käsittelee useaa kunnan taloudenpitopykälää.

Tappiollisen Hämeenkosken Biolämpö Oy:stä tehdyn selvityksen johtopäätös on, että yhtiön toiminnan kehittämiseen on vain niukasti edellytyksiä. Valtuusto tarkastelee toiminnan päättämistä ja vastuiden kattamisesta aiheutuvaa tappiokirjausta suhteessa yhtiön nykyiseen toimintaan. Valtuusto päättää siirtääkö se kunnanhallituksen esityksestä lainasaatavat (370 000 eur) oman pääoman ehtoiseksi sijoitukseksi yhtiöön. Lisäksi esitetään oman pääoman saamiseksi positiiviseksi noin 150 000 euron sijoitusta yhtiön SVOP-rahastoon. Tarkastelu tehdään tilinpäätöksen 2016 lukuihin perustuen.

Vuoden 2017 talousarvioon esitetään muutoksia, koska muun muassa vuoden 2017 poistotaso on arvioitu liian alhaiseksi. Tulosta tulee rasittamaan vielä myös Yläaste II:n arvonalennus. Näin ollen poistoihin ja arvonalennuksiin esitetään yhden miljoonan euron talousarviomuutosta.

Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän talousraportoinnin perusteella puolestaan on todettu, että Hollolan sosiaali- ja terveyspalveluiden menot tulevat todennäköisesti ylittämään talousarvioon varatun määrärahan noin yhdellä miljoonalla eurolla (1,5 %). Ylitykset kohdentuvat erikoissairaanhoitoon, ensihoitokeskuksen sekä peruspalveluihin. Lisäksi yhtymän perustamiskustannuksiin ei ollut talousarvion laadinnassa varauduttu. Ne ovat Hollolan osalta arviolta noin 320 000 euroa.

Muuten valtuustolle esitetettävä osavuosikatsaus puolestaan osoittaa, että talousarviot ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisesti ja jääneet osin alle budjetoidun, yllämainittuja terveysmenoja ja poistoja lukuun ottamatta.  Tämän hetken tietojen pohjalta tilinpäätös painunee lähelle nollaa tai alijäämäiseksi, poistojen suuruudesta riippuen. Tarkemmat luvut esitellään kokouksessa.

Valtuusto käsittelee myös kunnan hyvinvointia vuonna 2016 ja suunnitelmaa kuluvalle vuodella ja käsittelee valtuustoaloitteita, joissa toisessa ehdotetaan kunnan muuttumista kaupungiksi ja toisessa emäpitäjä-sanan liittämistä kunnan markkinointiin.

Lue esityslista täältä.

Julkaistu: 21.09.2017 12.00