Kunnontiimi

Kunnontiimi on Hollolan kunnan työllisyyspalveluiden organisoima työryhmä, jonka tarkoituksena on edistää työttömän työmarkkinoille pääsyä sekä edistää kuntalaisten viihtyvyyttä erilaisten työprojektien avulla.


Kunnontiimin toimintaa organisoi Hollolan työllisyyspalvelut

Kunnontiimi tarjoaa mm. monipuolisia työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja sekä myös kuntouttavaa työtoimintaa. Kunnontiimissä autamme lisäksi jatkopolkujen suunnittelussa sekä teemme tarvittaessa työ- ja toimintakyvyn kartoituksia.

Kunnontiimissä tehdään monipuolisia työtehtäviä esimerkiksi ympäristönhoidon, kiinteistöjen hoito-/korjausrakentamisen sekä ulkoilualueiden kunnossapitotehtävien parissa. Kunnontiimi tekee tiivistä yhteistyötä mm. kuntatekniikan, tilapalveluiden sekä ympäristönsuojelun kanssa. Työ näkyy kuntalaisille mm. erilaisina rakennus- ja korjausrakennuskohteina, luontokohteiden hoitamisena, puistometsien siistimisenä sekä ulkoilupaikkojen huoltamisena.

Tiimiin kuulumisen kesto voi vaihdella keskimääräisesti kuukaudesta vuoteen. Toimintaa ja työkohteita organisoi Hollolan työllisyyspalveluiden työllisyyskoordinaattori.

Tulemme päivittämään tälle sivustolle Kunnontiimin esittelyjä tiimin toiminnasta ja aikaansaannoksista. 


Kunnontiimin työnjälki alkaa näkyä kohteissa ympäri Hollolaa

Vuoden 2022 aikana voit bongata ympäri Hollolan luontokohteita Kunnontiimin työpanoksesta kertovia tauluja. Ennen pääsiäistä käytiin kiinnittämässä ensimmäiset taulut Pirunpesän nuotiopaikalle sekä Martan Majalle. Muun muassa kyseisten kohteiden huollosta vastaa Kunnontiimi.

Kunnan varikolla muutama taulu odotteli vielä kiinnittämistä paikalleen.  


Kiinnittämistä odottavat taulut ovat menossa tässä vaiheessa myös ainakin Iso-Tiilijärven, Kirkonrannan ja Kotomäen rannoille, jonne Kunnontiimin on rakentanut kevään aikana uusia uimakoppeihin. Muutama kuukausi ja kopit ovat toivon mukaan jo täyttä häkää käytössä!

Taulujen tarkoitus on kertoa kuntalaisille Kunnontiimin toiminnasta sekä tuoda näkyväksi heidän tekemää tärkeää työtään.

 

Martan majalta ja Pirunpesän nuotiopaikalta on saattanut bongata pääsiäisenä jo ensimmäisiä Kunnontiimin tauluja paikaltaan. Jatkossa Kunnontiimiläisen tunnistaa jo varusteista

Kunnontiimiläisen tunnistat ympäri Hollolaa liikkuvilla työmailla jo työvarusteista. Kaikilla tiimiläisillä on tietenkin asianmukaiset työvarusteet turvakengistä työtakkeihin. Jatkossa tunnistettavuus helpottuu, kun kaikkien tekijöiden selästä alkaa löytyä pikku hiljaa myös tiimin logo.


Kunnontiimin ”seinätön paja” aktivoi, ohjaa ja työllistää – työn tuloksista iloa kaikille hollolaisille

Kunnontiimin olemassaolon tarpeellisuus ei ole tänä talvena jäänyt kenellekään epäselväksi. Ainakaan sen jälkeen, kun kerrotaan, että tämä porukka on tehnyt ahkerasti lumitöitä ympäri Hollolaa.

Kunnontiimin työnjälki ilahduttaa hollolaisia myös lumien sulaessa, sillä työpajalla on juuri valmistumassa kolme uutta uimakoppia, jotka tulevat kesällä käyttöön Iso-Tiilijärvelle, Kotomäkeen sekä Kirkonrantaan.

 Kunnan varikolla on runsaasti tilaa rakennusprojekteille. Kolmesta uimakopista yksi on jo viimeistelyvaiheessa, muita vasta aloitellaan.


Eikä tässäkään vielä kaikki. Sama tiimi huolehtii myös tiettyjen roskiksien tyhjennyksistä, polttopuiden toimittamisesta nuotiopaikoille ja luontoreittien kunnossapidosta. Muun muassa.

Mutta mikä siis onkaan tämä Kunnontiimi, jonka työpanos huomataan erityisesti silloin, jos työ jää tekemättä?

– Kyseessä on Hollolan kunnan työllisyyspalveluiden organisoima työryhmä, joka edistää monin eri tavoin työttömien pääsyä työmarkkinoille. Tavoitetta vauhdittavat konkreettiset työprojektit, joiden tuloksista kaikki kuntalaiset voivat nauttia, kertoo työllisyyskoordinaattori Tiina Hirvonen.

Vuonna 2017 nimellä Kunnon ryhmä aloitettu toiminta on kasvanut vuosien saatossa nykyiseen mittaansa ja muotoonsa osana työttömyyden kuntakokeilua.

Lisää resursseja työttömyyden hoitoon

Työttömyys väheni Hollolassa vuoden 2021 aikana, mutta tekemistä edelleen riittää. Nyt kunnassa panostetaan erityisesti työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointiin. Kunnontiimiin on palkattu tätä varten uutta vakituista henkilöstöä. Lisääntyneiden resurssien ansiosta tarjolla on aiempaa enemmän työkokeilu- ja palkkatuella tarjottavia töitä pitkäaikaistyöttömille.

Hollolan työllisyyspalveluissa työskentelee yhdeksän omavalmentajaa, kaksi vastuuvalmentajaa, työllisyyssihteeri ja työllisyysvastaava. Kunnontiimillä on lisäksi oma työvalmentaja työllisyyskoordinaattori Tiina Hirvosen tukena.

– Meillä on nyt paremmin aikaa paneutua jokaiseen yksilöllisesti omavalmentajan avulla. Työttömälle parhaan ratkaisun hakeminen alkaa aina työnhakijan haastattelulla: hänen toiveidensa, osaamisensa ja kykyjensä kartoituksella. Yksilöllinen polku kohti työelämää voi alkaa esimerkiksi kuukauden työkokeilusta tai vaikka oppisopimuskoulutuksesta, Hirvonen havainnollistaa.


Kunnontiimi huoltaa myös Hollolan Kuntapyörät, jollaisen saa kesäkaudella alleen lainauslomakkeen täyttämällä esimerkiksi kirjaston edustalta. Uuden elämän saaneita kierrätyspyöriä on pelastettu hylättyinä eri puolilta Hollolaa.

Kunnontiimissä on mahdollisuus hioa omaa ammatillista osaamistaan ja miettiä isommassa kuvassa mille alalle suunnata. Työsuhteen tai työkokeilun aikana parannetaan jokaisen tiimiläisen työnhakuvalmiuksia ja ansioluettelo laitetaan yhdessä kuntoon.

– Lyhytkin työsuhde voi olla työllistymisen näkökulmasta merkittävä. Töistä on aina helpompi työllistyä kuin pitkältä työttömyysjaksolta. Myös osatyökykyiselle pyritään löytämään oma mielekäs paikka ja tehtävä. Siksi Kunnontiimissä kaikilla on hieman eri työajat ja aikataulut.

Kunnontiimissä voi suorittaa myös erilaisia lupakortteja, jotka ovat monella alalla ratkaisevassa asemassa työllistymisessä.

Jutuntekohetkellä tiimiläisiä on kaikkiaan kuusitoista. Ikärajoja ei Kunnontiimissä tunneta, mutta keski-ikä on Hirvosen arvion mukaan noin 40-50 vuotta.


Käsityönä tehdyt yksilölliset linnunpöntöt odottavat lumien sulamista ja asennusta ennen kuin ne ovat muuttovalmiit uusille asukkaille.

Kunnontiimi-infotauluilla näkymätön näkyväksi

Vaikka Kunnontiimin tärkein tavoite on auttaa hollolalaisia työllistymään, on tiimissä tehty työ monella tapaa merkittävää koko kunnalle, kuten jutun alussa kerrotut käytännön esimerkit osoittavat.

Jatkossa nämä merkityksellisyydet tulevat entistä paremmin kuntalaisten tietoisuuteen, sillä tarkoituksena on pystyttää Kunnontiimin uudella logolla koristettuja infotauluja kohteisiin, jotka tiimi on rakentanut, kunnostanut tai huoltanut.

– Työn alla on tällä hetkellä myös kerrostalojen rappukäytävien ja asuntojen saneeraustöitä, joista kerromme tarkemmin lisää myöhemmin, sillä erityisesti yksi saneerausprojekti on kuntalaisiakin ajatellen varmasti mielenkiintoinen. Onnistumisen kokemukset ja tunne siitä, että voi olla aidosti hyödyksi muille korostuvat monissa töissämme, Hirvonen kertoo.

Tarjolla olevat työtehtävät ovat toistaiseksi olleet pitkälti kiinteistön- ja ympäristönhoitoon liittyviä, mutta toiminnan kasvaessa on tarkoitus tarjota aiempaa monipuolisempia työtehtäviä myös muilta aloilta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Hirvonen heittää palloa myös hollolalaisyritysten suuntaan.

– Työnantaja voi kysyä itselleen sopivaa työntekijää suoraan meiltä Kunnontiimistä. Myös Koulutuskeskus Salpaus on tarvittaessa mukana yhteistyökumppanina. Työllistettävän ja yrityksen välille voidaan solmia vaikka oppisopimus, jolloin yritys saa tuen työllistämiseen sitä kautta.

teksti: Terhi Kangas
kuvat: Petri Koivisto


Kunnontiimin toiminnasta lisätietoja:

Tiina Hirvonen
+358447801737
Työllisyyskoordinaattori / Kunnontiimi

 

Antti Tikkanen
+358447801313
Vastuuvalmentaja / Kunnontiimi