Kunta järjesti yhdistysillan Hollolan pääkirjastossa

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Hollolan kunta järjesti yhdistysillan järjestöille Hollolan pääkirjastossa tiistaina 25.9.2018. Yhdistysillan vetäjänä toimi kunnan vapaa-aikapäällikkö Marja Engman, joka tilaisuuden aluksi kertoi ajankohtaisista asioista liittyen yhdistystoimintaan sekä esitteli lyhyesti ennen työpajatyöskentelyihin siirtymistä yhteisöllisen kirjastohankkeen. Työpajojen vetäjinä toimivat kunnan hyvinvointikoordinaattori Antti Anttonen (kunnan ja järjestöjen välinen yhteistyö), Martta maaseutuohjelman projektikoordinaattori Annariina Keto (järjestöjen välinen yhteistyö), Yhteinen Päijät-Häme hankkeen aluekoordinaattori Outi Jokinen (Hollolan tapahtumien vuosikello).

Työpajoissa käsiteltiin ja ideoitiin kunnan ja yhdistysten välistä yhteistyötä, yhdistysten välistä yhteistyötä sekä luotiin yhdessä Hollolan tapahtumien vuosikelloa. Työpajojen lisäksi tilaisuudessa annettiin opastusta pääkirjaston sähköisen infotaulun käyttöön sekä vinkkejä siihen, miten yhdistykset voivat hyödyntää infotaulua näkyvyyden edistämisessä.

Kunnan ja yhdistysten välisestä yhteistyön työpajasta nousi esille kunnan maksuttomat tilat, joka osoittaa kunnan arvostusta yhdistystoimintaa kohtaan. Tämän lisäksi esille nousivat muun muassa viestinnän tuki kunnan toimesta, eri harrastusmuotojen tasapuolinen kohtelu sekä kunnan vastuu koordinoida yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä.

Yhdistysten välisen yhteistyön työpajasta nousivat esille muun muassa tapahtumat, markkinointiyhteistyö ja yhteiset toimitilat. Kunta voi olla joko kumppanina tai pyytää yhdistyksiä mukaan erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Tästä yhteistyöstä hyvänä esimerkkinä on muutama viikko sitten järjestetty Hollola-ilta. Myös erilaiset yhdistyksille tarjottavat koulutustarpeet nousivat tässä työpajassa esille.

Hollolan vuosikello työpajassa koottiin yhteen tapahtumia, joita Hollolassa vuoden aikana järjestetään. Tämän lyhyen tilaisuuden aikana saatiin kirjattua vuosikelloon jo lähes 30 eri tapahtumaa. Vuosikellon tavoitteena on kuvata selkeällä tavalla tapahtumat aikajärjestyksessä. Jatkokehittelyn kannalta tulee kunnassa miettiä muun muassa miten saadaan laajempi joukko yhdistyksiä tiedottamaan tapahtumistaan ja millä tasolla kunnan vuosikellossa on mahdollista kuvata tapahtumia, jotta sen selkeys ja luettavuus eivät kärsi. Vai onko kuitenkin joku muu toimivampi, selkeämpi ja helpompi tapa tiedottaa tapahtumista kuntalaisille?

Yhdistysilta oli kaikkien osapuolien näkökulmasta onnistunut, saatiin paljon keskustelua ja uusia ideoita. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä!

Työpajatyöskentelyiden ideoihin voit tutustua tästä.

Hollolassa 27.9.2018

Antti Anttonen
hyvinvointikoordinaattori
Hollolan kunta

Julkaistu: 27.09.2018 11.02