Kunta, kaupunki, emäpitäjä? Kunnanhallitus käsittelee 18.9. muun muassa aloitteita

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Hollolan pitäjästä on kirjoitettu paljon historiaa.

Kunnahallitus käsittelee aloitteita ja omistajalinjauksia maanantaina 18.9.

Emäpitäjä

Maanantaina 18.9. klo 16 kunnanhallitus saa eteensä kaksi mielenkiintoista aloitetta. Kunnanvaltuutetut Pasi Pälsi ja Markku Pulkkanen esittävät aloitteessaan, että kunnan virallisissa yhteyksissä ja markkinoinnissa aletaan käyttää Hollolasta nimitystä "emäpitäjä". 

Aloitteelliset kirjoittavat: "Hämeenkosken pitäjä meillä jo on emmekä oikein sovellu kaupunkilaisiksikaan, olkaamme siis emäpitäjäläisiä.”

Emäpitäjä on tunnettu jo 1200-luvulla ja käsite viittaa vahvasti kunnan juuriin.

Kaupunki

Niin ikään kunnanvaltuutettu Miikka Lönnqvist on tehnyt 3.4. valtuustossa aloitteen, että Hollolan kunta alkaisi käyttää itsestään nimitystä Hollolan kaupunki.

Hollolan kunta kysyi asiaa myös  kuntalaisilta. Vastauksia kahteen eri kanavaan, mobiiliyhteisö Hollola.Nytiin ja sähköiseen kyselyyn, saatiin yhteensä 389. Näistä 80 oli aloitteentekijän kanssa samaa mieltä, että Hollola voisi nyt olla kaupunki. Valtaosa näki, että kunnan on hyvä pysyä kuntana. Perusteluita tuli sakeanaan. Kaupungin puolustajat huomauttivat muun muassa, että Hollola on kunnaksi iso ja Suomessa on useita Hollolaa pienempiä kaupunkeja. Kunnan puolustajat pitivät Hollolan maaseutumaisuutta elinvoimaetuna. Vastustajat eivät myöskään nähneet kuntakeskuksessa olevan tarpeeksi kaupunkimaisia elementtejä.

Taloushallinnon ja työterveyden omistajalinjaukset sote-uudistuksessa 

Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa kunnan eri liikelaitosten omistajuuteen. Esityksenä kunnanhallitukselle on, että kuuden kunnan, hyvinvointiyhtymän, Salpauksen ja Maakuntaliiton omistaman Provincia Oy:n omistusta jatketaan kehittämällä yhtiötä vahvaksi maakunnalliseksi talous- ja henkilöstöhallinnon toimijaksi. Työterveys Wellamo Oy tuottaa ja tarjoaa osakkailleen työterveyshuoltopalveluja ja omistajilta on toivottu kannanottoa omistukseen. Toimintaympäristön muutoksen vuoksi esitetään osakkeiden myyntiin tähtäävää jatkoselvitystä. Työterveys Wellamo Oy:n omistaa alueen 12 kuntaa, hyvinvointikuntayhtymä ja Koulutuskeskus Salpaus.

Tarkastelussa on myös Koulutuskeskus-Salpauksen vuoden 2018 talousarvio ja tulevien vuosien toimintasuunnitelma. Koulutuksen pitkäjänteinen kehittäminen vaatii jatkuvaa ennakointia ja kustannusten tiukkaa hallintaa, missä tehtävässä Koulutuskeskus Salpaus on onnistunut. Edelleen jatkuvat muutokset ja raskaat investoinnit haastavat taloustasapainon, mikä vaatii edelleen pohdintaa ja toimenpiteitä.

Esityslista luettavissa täältä. 

 

Julkaistu: 15.09.2017 13.35