Kuntaan on saapunut tuulivoimahakemuksia

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Kuntaan on saapunut tuulivoimahakemuksia 13.3.
 

Maakuntakaava 2014 on tullut voimaan kuulutusten myötä 10.3.2017 alkaen.

Uudessa maakuntakaavassa Hollolan alueelle on tuulivoimalle osoitettu kaksi mahdollista sijoituspaikkaa. Seudullisesti merkittävän tuulipuiston raja on kaupunkien lähellä kuusi tuulivoimalayksikköä. Muilla alueilla raja on kymmenen tuulivoimayksikköä. Jos tuulimyllyjävoimaloita on tätä vähemmän, tuulipuistojen toteuttaminen ei edellytä maakuntakaavamerkintää. Tuulipuistojen toteutuksen mahdollistaminen on viime kädessä aina kunnan harkinnassa. 

Kunta on saanut tuulivoimaloista kaksi hakemusta 13. maaliskuuta 2018. Asia on otettu käsittelyyn. Hakemus tullaan käsittelemään elinvoimavaliokunnassa, kunnanhallituksessa ja lopullisen päätöksen kaavoituksen aloittamisesta tekee valtuusto.

Lue lisää osallistumisesta kaavoitukseen 28.2. julkaistusta ennakkotiedotteesta.

Julkaistu: 13.03.2018 12.10