Kuntakeskusta kehitetään

Kuntastrategian ”asumisen Hollola” keskeiseksi painopisteeksi on kirjattu keskusta-alueen kehittäminen. Viime vuosina keskusta-alueen torialuetta on kehitetty, toimintapuisto ja skeittipuisto sekä kuntoportaat ovat rakentuneet. Parhaillaan keskusta-alueelle rakentuu sote-keskus.  Yhteisöllinen kirjasto on aloittanut toimintansa. Seniorikeskuksen toimintaa ja tiloja suunnitellaan Attendo Oy:n toimesta. YIT on varannut Terveystien kolme kerrostalotonttia.

Kunnanviraston osalta on tehty kaksi linjausta. Valtuusto on 9.4.2018 päättänyt ettei kunnanvirastoa peruskorjata sen merkittävästä korjausasteesta, korjauskustannuksista sekä tilatarpeen vähenemisestä johtuen. Samalla on linjattu, että virastolle etsitään pitkäaikaista pysyvää sijoituspaikkaa, mikä samalla edistää keskustan uudelleenrakentumista. Sen jälkeen valtuusto on 17.6.2019 linjannut osana säästötoimenpiteitä, että kunnanviraston tilat sijoittuvat pääosin olemassa oleviin kunnan tiloihin.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän Hollolan sosiaalitoimen palveluista vastaava henkilöstö on vuodesta 2018 sijoittunut remontoituihin, entisen päiväkoti Viirikukon tiloihin kuntakeskuksessa. Tämän jälkeen kunnanvirastolta on siirtynyt pois myös mm. työllisyyspalvelujen-, talouspalvelujen- ja hyvinvointipalvelujen henkilöstöä. Koronan myötä etätyö on merkittävästi ja oletettavasti myös pysyvästi lisääntynyt. Kun hyvinvointikuntayhtymän henkilöstö vuoden 2021 lopussa siirtyy uusiin sote-keskuksen tiloihin kunnanviraston henkilöstö sijoittuu Viirikukon tiloihin. Suurimmat haasteet liittyvät kokoustiloihin. Valtuuston kokoukset on mahdollista siirtää yhteisöllisen kirjaston tiloihin, mutta muiden toimielinten kokousten osalta järjestelyjä joudutaan vielä pohtimaan.

Vuonna 2022 tyhjentyvän kunnanviraston osalta lähtökohtana on purkuluvan hakeminen. Tontin rajoittuminen torialueen reunaan, ilman suoraa katuyhteyttä luo jatkokäytölle haasteita. Tämän vuoksi keskusteluihin nostettiin jo muutama vuosi sitten kunnanviraston eteläpuolisen, vakuutusyhtiö Varman omistama kiinteistö, mikä on ollut jo vuosia tyhjillään ja purkukuntoinen. Varman tontin yhdistäminen kunnanviraston tonttiin muodostaisi keskeisen keskustakorttelin luoden uudiskäytön suunnittelulle kokonaisvaltaisemmat edellytykset. Kunnanvaltuusto osaltaan hyväksyi kaupan kokouksessaan 21.9.2020.

Kunnanviraston ja Varman kiinteistöjen jatkokäytön osalta on tarkoitus selvittää erilaisia toteutusmalleja kuten innovaatiokilpailu- ja neuvottelumenettelyä. Hankkeen toteutumisen edellytyksenä on, että löydetään yksityinen, hankkeeseen sitoutuva toimija ja päävastuunkantaja. Tämä puolestaan edellyttänee myös kunnan sitoutumista osaomistukseen/pitkäaikaiseen vuokraamiseen erikseen määriteltyjen tilojen osalta.

Hollolan kuntakeskuksen rakentumista haittaavat myös kaksi ikävästi tyhjilleen jäänyttä ja toteutumatonta tonttia, joista ainakin toiseen liittyy julkisuudessa olleiden tietojen mukaan vahvaa kiinteistökeinottelua. Ylihinnoiteltujen tonttien rakentumisen osalta kunnan keinot ovat valitettavan rajalliset.

Sen sijaan, että energia kohdistuisi siihen, mikä ei ole kunnan toimivallassa, keskitymme siihen, mihin voimme vaikuttaa. Hihat on siis kääritty ja ratkaisuja kunnanviraston ja Varman tontin muodostamalle keskusta-alueen keskeisimmälle tontille ryhdytään etsimään uutta käyttötarkoitusta ja toteuttajaa. Ratkaisun ja etenemispolun löytäminen on yksi vuoden 2021 keskeisistä tavoitteista.

 

Hollolassa 29. syyskuuta 2020

 

Päivi Rahkonen

Kunnanjohtaja

Julkaistu: 29.09.2020 16.56