Kuntalainen: lausu vapaamuotoisesti jätteenkuljetuksesta 5.4. saakka

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

kuvitus_päijät-hämeen jätehuolto

Päijät-Hämeen jätelautakunta on selvittänyt, miten lainmukaiset edellytykset sako- ja umpikaivolietteen kuljettamiselle Päijät-Hämeen kunnissa täyttyvät. Selvityksen mukaan nykyisessä tilanteessa, jossa kunta on siirtänyt vastuuta kuntalaiselle lietteen kuljettamisesta, lainmukaiset edellytykset eivät täyty. Nykyiselle kuljetusjärjestelmälle valmistellaan vaihtoehtoa järjestää lietteen kuljetus kunnallisesti.

Kuntalaisella on nyt 5.4. asti aikaa vaikuttaa jätteenkuljetusjärjestelmää koskevaan asiaan muun muassa hinnoittelun ja palvelun tasapuolisuuden osalta. 

uutinen: kuulutusaikaa jatkettiin 5.4. asti

Vapaamuotoiset kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Lahden kaupungin kirjaamo, PL 202, 15101 Lahti tai kirjaamo@lahti.fi. 

Mielipiteet tulee otsikoida "Mielipide lietteenkuljetusjärjestelmästä" ja ne tulee esittää 23.3.2018 mennessä.

Lisäksi jätehuolto-osiosta löytyy uutinen:

https://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/jätehuoltoviranomainen-tarkastelee-asumisessa-syntyvien-lietteiden-kuljetusjärjestelmää1

Lisätietoja antaa jäteasiamies Tiia Yrjölä jatelautakunta@lahti.fi tai p. 044 416 3634.

Julkaistu: 08.03.2018 14.40