Kuntalaisaloite

Kuntalain mukaisesti hollolalaisilla on oikeus tehdä kunnalle kuntalaisaloitteita kunnan toimintaan liittyvissä asioissa.

Valtuutetun tekemää aloitetta kutsutaan valtuustoaloitteeksi.

Aloitteen käsittelee se taho, jonka asioihin tai toimintaan aloite liittyy. Aloite saa olla vapaamuotoinen niin sisällöltään kuin muodoltaankin, mutta siitä tulee käydä ilmi se, mitä aloitteella esitetään. Aloite tulee allekirjoittaa. Ensimmäiselle allekirjoittajalle toimitetaan tietoa aloitteen käsittelystä ja pyydetään tarpeen vaatiessa lisätietoja.

Aloite toimitetaan Hollolan kunnanviraston kirjaamoon. Kuntalaisaloitteen voi tehdä myös sähköisesti Kuntalaisaloite.fi -palvelussa, josta löytyy lisäksi lisätietoa aloitteista ja niihin liittyvistä käytännöistä.